Εντατικοί έλεγχοι ενόψει Χριστουγέννων - Τι πρέπει να προσέχουν καταναλωτές και επιχειρηματίες

10:33 π.μ. - Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
10:12 π.μ. - Πέμ, 20/33/2018
Image: Εντατικοί έλεγχοι ενόψει Χριστουγέννων - Τι πρέπει να προσέχουν καταναλωτές και επιχειρηματίες

Εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στα πλαίσια διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται, ενόψει της προσεχούς εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της έλευσης του νέου χρόνου, εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στα πλαίσια διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ενόψει των εορτών θα δοθεί προτεραιότητα για ελέγχους:
 
- επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στη λιανική και χονδρική πώληση,
 
- οχήματα μεταφοράς προϊόντων,
 
- λαϊκές αγορές και λοιπές κεντρικές αγορές,
 
- προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους είτε σε στεγασμένους χώρους,
 
- καταστήματα πώλησης «χριστουγεννιάτικων ειδών» και παιχνιδιών,
 
- επιχειρήσεις μαζικής εστίασης,
 
- επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που δραστηριοποιούνται σε χώρους –σημεία (αερολιμένες, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σταθμούς σιδηροδρομικών σταθμών, επιβατικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικών γραμμών,) όπου υφίσταται ο καθορισμός ανώτατων τιμών πώλησης για συγκεκριμένα είδη.
 
Oι έλεγχοι θα πρέπει να εστιασθούν:
• Στην ύπαρξη και πλήρη τήρηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις για τα πωλούμενα είδη
• Στην ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη )
• Στην ορθή επισήμανση Βιομηχανικών προϊόντων
• Στην αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών
• Στην έκδοση και κατοχή των νομίμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης.
• Στην κατοχή των απαιτούμενων αδειών
• Στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και της αναγραφής επ΄ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων
• Στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης
 
Ειδικότερα, εφαρμογή έχουν:
 
Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ
1. Όσον αφορά τα κρέατα, απαιτείται: α) η κατοχή και τήρηση από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία βοοειδών κρεάτων συστήματος καταγραφής αφίξεων/αγορών και αναχωρήσεων/πωλήσεων, (άρθρο 16)
β) η κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών ,
γ) η ύπαρξη ανηρτημένων πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις
δ)Η μη πώληση έτοιμου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων.
 
2. Όσον αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας,
Απαιτείται: α) η ύπαρξη των προβλεπομένων πινακίδων στο ράφι του καταστήματος, β) η αναγραφή επί των συσκευασιών των προβλεπομένων ενδείξεων με έμφαση στην ένδειξη της «κατάστασης», στην διακριτή τοποθέτηση στους χώρους διάθεσης.
 
3. Όσον αφορά τα Πτηνοτροφικά προϊόντα (αυγά),
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία και διακίνηση αυγών ήτοι πλήρης επισήμανση από εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο επί του κελύφους αυτών, καθώς και αναγραφή των προβλεπομένων από τον Καν. 589/2008 ενδείξεων επί των συσκευασιών διακίνησης καθώς και επί των παραστατικών.
 
4. Όσον αφορά τα οπωρολαχανικά,
Απαιτείται: α) η αναγραφή επί των συσκευασιών και παραστατικών των προβλεπομένων ενδείξεων, ιδιαίτερα του κωδικού παρτίδας καθώς και επί των προϊόντων «πατάτες» και «ντομάτες» της ποικιλίας, τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας
β) η ύπαρξη –ανάρτηση στους χώρους λιανικής πώλησης πινακίδων πώλησης με τις προβλεπόμενες ενδείξεις,
γ) Η κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών.
 
ΙΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ/ΑΝΑΨΥΧΗ
 
1. Όσον αφορά την διακίνηση-εμπορία, εποχικών ειδών και παιχνιδιών,
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί α) σε ότι αφορά τις ενδείξεις που θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας ή επί πινακίδας σταθερά προσαρτημένης σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ με έμφαση στην καταχωρημένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρημένο εμπορικό σήμα, την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, πληροφορίες προφύλαξης χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και της σήμανσης CE με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο, ανεξίτηλο, που να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού ΕΚ 765/2008. Γενικότερα θα πρέπει να ελεγχθεί αν αυτά τα προϊόντα εναρμονίζονται με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη ότι εντάσσονται στην κατηγορία προϊόντων που απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς αυτήν.
β) στην κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών (άρθρο 80) των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ
 
2. Όσον αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και μαζικής εστίασης
α) Τήρηση τιμοκαταλόγων από καταστήματα παροχής υπηρεσιών και μαζικής εστίασης (άρθρα 67,70),
β) Στις ενδείξεις επί των τηρούμενων τιμοκαταλόγων (έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κατεψυγμένο, προϊόν ΠΟΠ) άρθρο 71.
γ) Στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης (άρθρο 115)
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον .
 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία σε σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους αγαθών, ιδίως τροφίμων (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.), καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κ.λ.π. είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας, κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών, και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, και της ΕΛ.ΑΣ. οφείλουν πέραν των ελέγχων που διενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και στους χώρους ευθύνης στους, να συνδράμουν, όταν ζητείται, τη Δ/νση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης.
 
Το Συντονιστικό Κέντρο (ΣΥΚΕΑΑΠ) ασκώντας τις αρμοδιότητές του κατά το άρθρο 100 του ν. 4497/2017, συγκεντρώνει - αναλύει πληροφορίες και συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες στη συγκρότηση μεικτών κλιμακίων και στη διενέργεια ελέγχων για την πάταξη φαινομένων παρεμπορίου.
 
Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά τα ως άνω σχετικά.
 
 
 
dikaiologitika.gr