πριν 19 ωρες

Πού δεν θα κολυμπήσουμε αυτό το καλοκαίρι στο Λασίθι

Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση

πριν 21 ωρες

Ξεκίνησε η τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 2.540 μέτρων στα Γδόχια

Ολοκληρώνεται η επισκευή της γεώτρησης και η τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος

Πού δεν θα κολυμπήσουμε αυτό το καλοκαίρι στο Λασίθι

«Άναψε φωτιές» η χωροθέτηση της αρχαιολογικής συλλογής στην Ιεράπετρα

Ξεκίνησε η τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 2.540 μέτρων στα Γδόχια

Η ολοκληρωμένη πρόταση Μ. Μαρκόπουλου χωροθετεί το μουσείο Ιεράπετρας κοντά στη ναυμαχία

10:29 π.μ. - 09/06/2023

Πανελλαδικές 2023: Δείτε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Αύριο Σάββατο, 10/06/23, οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Υγιεινής, Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών