Αναρτημένα στο Δημαρχείο τα ονόματα για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για το έργο της προσαγωγού Μύρτου

10:12 π.μ. - Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020
10:11 π.μ. - Παρ, 27/12/2020
Image: Αναρτημένα στο Δημαρχείο τα ονόματα για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για το έργο της προσαγωγού Μύρτου

Αφορά ιδιοκτησίες στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και των τοπικών κοινοτήτων Μύθων, Μύρτου και Ανατολής

Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν κατατεθεί τα χρήματα για αποζημιώσεις Απαλλοτρίωσης της πράξης: "Νέος Αγωγός Μεταφοράς Νερού από Υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του Ταμιευτήρα Μπραμιανών" . Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Ηχώ 99,8 ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ιεράπετρας κ. Γιώργος Χατζάκης στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ο αγωγός θα περάσει από ιδιοκτησίες που βρίσκονται στις περιοχές, της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και των τοπικών κοινοτήτων Μύθων, Μύρτου και Ανατολής. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ή για δουλεία αγωγού. Οι καταστάσεις με τα ονόματα των ιδιοκτησιών έχουν αναρτηθεί στο Δημαρχείο. Καλό θα είναι οι ιδιοκτήτες να ενημερωθούν εάν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ώστε να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις. Κάποιοι θα έχουν δει τις σημάνσεις στις ιδιοκτησίες τους ωστόσο κάποιοι άλλοι είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι λοιπόν χρήσιμο να ενημερωθούν μέσω των καταστάσεων που είναι αναρτημένες στο Δημαρχείο καθώς λόγω προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν τα ονόματα να δημοσιοποιηθούν, εξήγησε ο κ. Χατζάκης.