Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας στις 30 Αυγούστου

3:25 μ.μ. - Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
03:08 μ.μ. - Δευ, 26/25/2019
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας στις 30 Αυγούστου

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στον 3ο όροφο , την 30η  του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                 Θεοδόσιος Καλαντζάκη0ς
Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
Θέμα 1ο: ΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για  την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Κεντρί και στην περιοχή Ισραήλ Π. ΄Αμμου.
Εισηγητής :  Μαρίνα  Φανουράκη--Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
Θέμα 2ο: ΄΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα Ορεινού.
Εισηγητής :  Μαρίνα  Φανουράκη--Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
Θέμα 3ο: ΄΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Γραλυγιάς.
Εισηγητής :  Μαρίνα  Φανουράκη--Χρύσα Χατζημαρκάκη.
 
Θέμα 4ο:Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την κα Χριστίνα Μικέδη περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές.
Εισηγητής :  Μαρίνα  Φανουράκη--Χρύσα Χατζημαρκάκη.
 
Θέμα 5ο:Απαλλαγή υπολόγων(Προέδρων Τοπ.Κοινοτήτων και Δημ.Κοινότητας Ιεράπετρας)Πάγιας προκαταβολής
Εισηγητής :  Μαρίνα  Φανουράκη--Χρύσα Χατζημαρκάκη.