Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας την Τρίτη και την Παρασκευή

3:33 μ.μ. - Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
03:09 μ.μ. - Δευ, 30/33/2019
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας την Τρίτη και την Παρασκευή

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στον 1ο όροφο, την  1η του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00πμ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Θεοδόσιος Καλαντζάκη0ς
 
 
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
Θέμα 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου 
 
Θέμα 2ο:΄Εγκριση  πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης στην ΤΚ Σταυροχωρίου και Σχινοκαψάλων και δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Ορεινού Δήμου Ιεράπετρας»..
Εισηγητής : Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας.
Εισηγητής :  Δήμαρχος
 
Θέμα 4ο: ΄Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για την εργασία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής :  Δήμαρχος
 
Θέμα 5ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης(προμήθεια υλικών)Δ.Ε Ιεράπετρας 2019.
Εισηγητής :  Δήμαρχος
 
Θέμα 5ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής :  Δήμαρχος
 
Θέμα 6ο :΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας.
Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 7ο:Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών
Εισηγητής Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 8ο:¨Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου και εξόδων μετακινήσεων.
Εισηγητής Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στον 1ο όροφο , την  4η του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Θεοδόσιος Καλαντζάκη0ς
 
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις στην ΤΚ Ρίζας Δήμου Ιεράπετρας» 
Εισηγητής:Γ. Βαρδάκης
 
Θέμα 2ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την «Προμήθεια  Ανταλλακτικών για την Επισκευή Μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
 
Θέμα 3ο :΄Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για την εργασία Καθαρισμού παραλίας ΤΚ Παχείας ΄Αμμου».
 
Εισηγητής : Μαρία Πετράκη