Μίσθωση διαμερισμάτων στη Σητεία για προσωρινή στέγαση προσφύγων

12:57 μ.μ. - Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017
12:09 μ.μ. - Κυρ, 10/57/2017
Image: Μίσθωση διαμερισμάτων στη Σητεία για προσωρινή στέγαση προσφύγων

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2017/0000000109)

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στη Σητεία για την προσωρινή στέγαση προσφύγων, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 
Να βρίσκονται εντός της πόλης της Σητείας.
Να είναι κατάλληλα για την στέγαση 4 έως 6 ατόμων.
Να βρίσκονται σε τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, κοινωφελείς δομές κτλ, καθώς και να υπάρχει σύνδεση με αστική/υπεραστική συγκοινωνία.
Ο μισθωτής (Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός) αναλαμβάνει την επίπλωση και τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα κοινόχρηστα και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών μετά το πέρας της σύμβασης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα προπληρωμής των ενοικίων έως το τέλος του 2017.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έως 31/12/2017με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουντις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 9.00 – 15.00, στις έδρες των εμπλεκόμενων φορέων.
 
Οι αιτήσεις και αναλυτικά οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση των κατοικιών βρίσκονται στις ιστοσελίδες www.anher.gr και www.ploigos–ea.gr.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ,
Διεύθυνση:  Ν. Παχάκη 2, 70100, Αρχάνες. Iστοσελίδα: www.anher.gr. Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: developer@anher.gr. Πληροφορίες κ. Ντέπυ Ροβίθη, τηλ. 2810 753316, 2810 753300  φαξ 2810 753310
 
Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ,
Κεντρικά γραφεία. Διεύθυνση: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, 71303, Ηράκλειο. Iστοσελίδα: www.ploigos-ea.gr. Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: info@ploigos-ea.gr. Πληροφορίες κ. Σοφία Τσεντελιέρου  τηλ. 2810792207, φαξ, 2810792206
 
Σητεία. Διεύθυνση: Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας,  Ανθέων 5, Τ.Κ. 72300,  Σητεία – Κρήτη. Πληροφορίες κ.Γιώργος Σκαρβελάκης, τηλ. 6977488658