Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

11:19 π.μ. - Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
11:03 π.μ. - Πέμ, 31/19/2022
Image: Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Το θέμα που θα συζητηθεί..

Σας προσκαλούμε στις 31 Μαρτίου  2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  15:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών για την υλοποίηση  της Πράξης «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»   (Εισηγητής:  Γεώργιος Ασπραδάκης)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης