Ευχαριστήρια επιστολή Λουτσέτη στον Δήμο Ιεράπετρας

9:15 π.μ. - Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
09:01 π.μ. - Πέμ, 31/15/2019
Image: Ευχαριστήρια επιστολή Λουτσέτη στον Δήμο Ιεράπετρας

Σχετικά με τα έξοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018

 
Απάντηση στην ανακοίνωση του Δήμου Ιεράπετρας στις 30-1-2019, σχετικά με τα έξοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018
 
Αξιότιμη κύριοι,
Στη χθεσινή  ανακοίνωση του ο Δήμος Ιεράπετρας παραδέχτηκε ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα μου στην ανοικτή επιστολή που έστειλα στο Δήμαρχο της πόλης κ. Καλαντζάκη στις 28-1-2019, και τους ευχαριστώ δημόσια.
Επειδή όμως ξέχασαν εκ παραδρομής να αναφερθούν σε όλους τους  κωδικούς, τους υπενθυμίζω με αυτή την ευχαριστήρια ανακοίνωση μου, ώστε να γίνει καλύτερη διατύπωση της ανακοίνωσης του Δήμου.
Στις 2 Μαΐου 2018, με τη δεύτερη τροποποίηση του προϋπολογισμού, αφαίρεσαν από το κωδικό  06.10.00.2212.50 << Επιχορήγηση για τη λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΔΑΠ (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) >> , όπου είχαν προστεθεί 50.626,80 ευρώ , στις είδη υπάρχουσες 276.061,13 ευρώ, και αύξησαν το κωδικό 
02.10.15.6471.01 Έξοδα διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κατά 15.000 ευρώ, δηλαδή τα 35 έγιναν 50 
35.000,00 + 15.000,00 = 50.000,00 διαμόρφωση 2 Μαΐου 2018
Απάντηση στην ανακοίνωση του Δήμου Ιεράπετρας στις 30-1-2019, σχετικά με α έξοδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018
Αξιότιμη κύριοι.
Στη σημερινή ανακοίνωση του ο Δήμος Ιεράπετρας παραδέχτηκε ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα μου στην ανοικτή επιστολή που έστειλα στο κ. Καλαντζάκη στις 28-1-2019, η οποία απαντήθηκε δια του Εκπροσώπου του .
Στην απάντηση παραδέχονται πλήρως τα αναγραφόμενα –καταγγελλόμενα στην επιστολή μου, και τους ευχαριστώ δημόσια.
Ξέχασαν όμως εκ παραδρομής να αναφερθούν σε όλους τους κωδικούς, και τους υπενθυμίζω με την ευχαριστήρια αυτή επιστολή μου, ώστε να γίνει καλύτερη διατύπωση της ανακοίνωσης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  (ΝΠΔΔ) 2018
1.Στις 2 Μαΐου 2018, με τη δεύτερη τροποποίηση του προϋπολογισμού, ο Δήμος Ιεράπετρας αφαίρεσε από το κωδικό  06.10.00.2212.50 << Επιχορήγηση για τη λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΔΑΠ (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) >> , όπου είχαν προστεθεί 50.626,80 ευρώ , στις είδη υπάρχουσες 276.061,13 ευρώ, και αύξησε τον κωδικό των εκδηλώσεων
02.10.15.6471.01 Έξοδα διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κατά 15.000 ευρώ, δηλαδή τα 35 χιλιάρικα έγιναν 50. 
35.000,00 + 15.000,00 = 50.000,00 τροποποίηση δεύτερη  2018
Δηλαδή πήρε 15.000 ευρώ από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
2.Στις  7 Αυγούστου 2018, με τη τέταρτη τροποποίηση , αυξάνει ο Δήμος Ιεράπετρας τα έξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά 30.725,55 ευρώ ακόμη. Δηλαδή προσθέτει στο κωδικό 30.725,55 ευρώ, και τα κάνει 80.725,55 ευρώ, 
02.10.15.6471.01 Έξοδα διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
50.000,00  +  30.725,55 = 80.725,55 , τροποποίηση τέταρτη 2018
Τα λεφτά αυτά τα πήρε από τα τρόφιμα των φτωχών, και δείτε από πού και πως:
 α. Παίρνει 5.000 ευρώ από τα συσσίτια –είδη παντοπωλείου , των φτωχών, για τις ΔΟΜΕΣ, από το κωδικό  02.10.15.6481.01 Εξ. Λ. συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔ , δηλαδή από τα τρόφιμα των φτωχών, και μηδενίζει το κωδικό :
5.000,00 -5.000,00 = 0,00
β. Παίρνει 3.000 ευρώ από τα συσσίτια –είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, δηλαδή το ψωμί, των φτωχών, από το κωδικό  02.10.15.6481.02 Εξ. Λ. συσσιτίων Είδη Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής , των φτωχών, για τις δομές του ΝΠΔΔ , και μηδενίζουν το κωδικό :
3.000,00 -3.000,00 = 0,00 
γ. Παίρνει 5.000 ευρώ από τα συσσίτια – είδη κρεοπωλείου, δηλαδή το κρέας των φτωχών, από το κωδικό 02.10.15.6481.03 Εξ. Λ. συσσιτίων- Είδη Κρεοπωλείου , των φτωχών, για τις δομές του ΝΠΔΔ , και μηδενίζουν το κωδικό:
5.000,00 -5.000,00 = 0,00 
δ. Παίρνει 3.000 ευρώ από τα συσσίτια , δηλαδή τα φρούτα και τα λαχανικά των φτωχών, από το κωδικό 02.10.15.6481.05 Εξ. Λ. Συσσιτίων- Είδη Οπωρολαχανοπωλείου για τις δομές του ΝΠΔΔΔ, και μηδενίζουν το κωδικό:
3.000,00 - 3.000,00 = 0,00 
ε. Παίρνουν 1.500 ευρώ από τα συσσίτια , δηλαδή το λάδι των φτωχών, για τις ΔΟΜΕΣ, και μηδενίζουν το κωδικό 02.10.15.6481.06 Εξ .λ. Συσσιτίων- Ελαιόλαδο για τις δομές του ΝΠΔΔ, και μηδενίζει το κωδικό : 
1.500,00 - 1.500,00 = 0,00 
Οι παραπάνω μηδενισμοί των κωδικών από το φαγητό των ΔΟΜΩΝ έγινε στις 7 Αυγούστου 2018.
Τα παραπάνω ποσά αν αθροιστούν μας κάνουν 17.500 ευρώ, όσα δηλαδή κόστισε από μόνη της η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου.
Και έχομε 30.725,55-17.500 = 13.225,55 ευρώ ακόμη, που τα πήραν από το πρόγραμμα επιχορήγηση στο σπίτι < Βοήθεια στο Σπίτι >, από το κωδικό 06.10.00.1219.01 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" όπου είχαν προστεθεί 66.725,55 ευρώ. Αυτά αντί να πάνε στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όλα τα λεφτά , τα 13.225,55 ευρώ πήγαν στις εκδηλώσεις :
< 122.284,85 + 66.725,55  = 189.010,40 Αυξάνουμε το έσοδο γιατί το ποσό έχει εισπραχθεί  
Από αυτό το ποσό των 66.725,55 πήραν τα παραπάνω 13.225,55 ευρώ, 
66.725,55-13.225,55 = 53.500 ευρώ, και πρόσθεσαν στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι τα υπόλοιπα 53.500 ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό ποσό διατέθηκε στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που διατέθηκε σε κωδικούς εισφορών , εκτυπώσεων, διαφόρων συντηρήσεων, αμοιβή Γιατρού, κ.λ.π.
3. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, με τη Πέμπτη τροποποίηση του προϋπολογισμού , ο Δήμος Ιεράπετρας αυξάνει ξανά , για Τρίτη φορά εντός του 2018 , τα έξοδα των εκδηλώσεων κατά 20.000 ευρώ. Στο κωδικό  02.10.15.6471.01 Έξοδα διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων προσθέτει 20.000 ευρώ ακόμη , ( 80.725,55 + 20.000,00 = 100.725,55) και τον κάνει 100.725,55 ευρώ. 
Αυτά τα 20.000 ευρώ τα πήρε από το κωδικό 02.10.15.7132.01 Μεταφορικά Μέσα- Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα , για τις ΔΟΜΕΣ, και μηδένισαν το κωδικό :
19.143,80 - 19.143,80 = 0,00
Μαζί με το πολίτη μπορούμε κ. Δήμαρχε να πάμε την Ιεράπετρα ένα βήμα ποιο μπροστά. 
Με εκτίμηση
 
Μανώλης Λουτσέτης του Γεωργίου
και της Μαρίας Χαραλαμπάκη
Ιεράπετρα 31-1-2018