Δασικοί Χάρτες: Κεντρικό σχέδιο αναδιανομής της κρητικής γης

11:19 π.μ. - Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
11:03 π.μ. - Τετ, 17/19/2021
Image: Δασικοί Χάρτες: Κεντρικό σχέδιο αναδιανομής της κρητικής γης

Ο Χ. Δραγασάκης μίλησε στον Ηχώ 99.8 και στην έκτακτη εκπομπή «Όλα στη φόρα»

Ο κ. Χ. Δραγασάκης μίλησε στον Ηχώ 99.8 και στην έκτακτη εκπομπή «Όλα στη φόρα» για τους δασικούς χάρτες

Φαίνεται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με «πρόδηλα» λάθη αλλά και με σκόπιμους χαρακτηρισμούς γης προκειμένου να υπάρξουν εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις σε με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για επενδύσεις που αλλάζουν το αναπτυξιακό μας μοντέλο.

Στην ουσία μιλάμε για επενδύσεις αντιπαραγωγικές και αντιπεριβαλλοντολογικές που δεν έχουν να προσφέρουν σοβαρά στην τοπική κοινωνία και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η Κρήτη, και η ανάπτυξη της, στηρίζεται κύρια στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και στον τουρισμό.

Με «όπλα» τα ποιοτικά της προϊόντα και εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, την παράδοση, τον πολιτισμό της, τη φύση, το περιβάλλον, το ανάγλυφο του τοπίου και αυτά οφείλουμε να διασφαλίσουμε.

Για τους παραπάνω λόγους οι φορείς, τα επιμελητήρια, η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και όλη η κοινωνία πρέπει να συντονιστούν και να δράσουν ώστε οι δασικοί χάρτες να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του κτηματολογίου, απαραίτητο εργαλείο για το χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης.