BAYER - NEMATOOL!!! Η έξυπνη συσκευή για τους Νηματώδεις

12:59 μ.μ. - Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
12:03 μ.μ. - Δευ, 20/59/2023
Image: BAYER - NEMATOOL!!! Η έξυπνη συσκευή για τους Νηματώδεις

Ο γεωπόνος και υπεύθυνος πωλήσεων της BAYER στην Κρήτη Α. Ντιώνιας στην εκπομπή "Ιεραπετριτικη γη"

Ο κ. Ντιώνιας Αλέξανδρος γεωπόνος – υπεύθυνος πωλήσεων Bayer Hellas στην Κρήτη ήταν καλεσμένος της αγροτικής εκπομπής του Ηχώ 99,8 «Ιεραπετρίτικη Γη» που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 9.00 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη στις 2.00 το μεσημέρι.

O κ. Ντιώνιας ανέλυσε το θέμα « Γεωργία Ακριβείας. Η χρήση των έξυπνων συσκευών στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των Νηματωδών. Nematool, Bioact, Velum, η πρόταση αξίας της BAYER»

hxonews

Τί είναι η γεωργία ακριβείας?

Η εκμηχάνιση και η τεχνολογική αλλαγή έχει επηρεάσει καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας, καθοριστικά τον κλάδο της Γεωργίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δίνουν μία νέα ώθηση στην ευφυή γεωργία ή γεωργία ακριβείας όπως συνηθίζεται να αποκαλείται με διευρυμένες εφαρμογές σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας και πέραν αυτής καθ’ αυτής της καλλιέργειας όπως για π.χ. η αποθήκευση, η συντήρηση, η μεταποίηση, η μεταφορά και η διάθεση των προϊόντων.

Σήμερα, η έξυπνη γεωργία και η γεωργία ακριβείας αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανάγκης διασφάλισης της επάρκειας των αποθεμάτων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ταχείας πληθυσμιακής αύξησης.

«Όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς, έτσι και στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, περνάμε ταχύτατα σε μια φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, από αυτόνομα τρακτέρ μέχρι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή συμβουλών και τη γεωργία ακριβείας», σημειώνει ο κ. Ravi Krishnaswamy, αντιπρόεδρος του Τομέα Azure Global στη Microsoft.

Η γεωργία ακριβείας  (smart farming and precision agriculture) αποτελεί ένα σύγχρονο υπόδειγμα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη χρήση των διαθέσιμων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Σκοπός της γεωργίας ακριβείας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μη ορθολογική χρήση των εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, διαχείριση νερού).

Εάν θέλαμε λοιπόν σήμερα να την προσδιορίσουμε θα λέγαμε ότι είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση νέων τεχνολογιών και πληροφοριών από πολλαπλές πηγές (π.χ. σοδειά, έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες) που παράγουν δεδομένα, αφορούν αποφάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και την εφαρμογή των σχετικών λύσεων μέσα από κατάλληλα εργαλεία (π.χ. υπολογιστές, λογισμικό, αισθητήρες).

Αποτελεί μια νέα μέθοδο ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που βασίζεται στην προγραμματισμένη χρήση εισροών (π.χ. φυτοφάρμακα, λιπάσματα, νερό άρδευσης) και την προσαρμοσμένη αξιοποίηση καλλιεργητικών πρακτικών βάσει των επιμέρους αναγκών που εμφανίζει η εκάστοτε παραγωγική μονάδα/καλλιέργεια. Οι κύριες επιδιώξεις υιοθέτησης τεχνικών γεωργίας ακριβείας περιλαμβάνουν τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών μέσω καλύτερης πληροφόρησης και στοχευμένων παρεμβάσεων, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω της ορθολογικής χρήσης εισροών, εξοικονόμηση πόρων και συντελεστών (π.χ. ενέργεια, άρδευση) καθώς και προστασία περιβάλλοντος (π.χ. έδαφος, υδατικοί πόροι). Αποτελεί το βασικό εργαλείο επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί με βάση την επιμέρους στρατηγική Farm to Fork της Πράσινης Συμφωνίας που υιοθετήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί την πυξίδα της σύγχρονης γεωργίας.

Οι τεχνολογίες καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος από την σπορά μέχρι και την συγκομιδή.

Πως λειτουργεί η γεωργία ακριβείας; Ποια είναι η ροή, η σειρά των ενεργειών έτσι για να έχουμε μία γενική εικόνα.

Ξεκινάμε

  •  Με την συλλογή δεδομένων που αφορούν το χωράφι ακολουθεί
  •  Η αποθήκευση δεδομένων σε Cloud (μιλάμε για μεγάλο αριθμό data-πληροφοριών)
  • Εν συνεχεία γίνεται η ανάλυση δεδομένων και η μοντελοποίηση της παραγωγής βάσει αλγορίθμων και κλείνει με
  • Την αποστολή των εξειδικευμένων συμβουλών στον αγρότη 

Υπολογίζεται ότι μόνο στις ΗΠΑ, τα οικονομικά οφέλη μπορεί να ανέλθουν σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας - εκ των 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων- που εισέρχονται στο ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σε αυτόν τον τομέα της έξυπνης γεωργίας τι έχει αναπτύξει η Bayer?

Η Bayer, όπως γνωρίζετε, είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία και τις ψηφιακές λύσεις για τη γεωργία.

Ο κόσμος ολόκληρος προσπαθεί να βρει λύσεις για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,  συνεπώς χρειάζεται άμεση κινητοποίηση κοιτώντας κατάματα τις προκλήσεις  Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε συνεργασίες, κοινό όραμα και δράση, τομέας στον οποίο η Bayer πρωτοστατεί.

Έτσι η Bayer έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με στόχο τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη των ψηφιακών δυνατοτήτων στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων και ζωοτροφών.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία μας με τη Microsoft, με στόχο την αξιοποίηση  της τεχνολογίας cloud και την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων και λύσεων βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα, για τη γεωργία και άλλους, συναφείς σε αυτήν, κλάδους της οικονομίας. Αξιοποιώντας προηγμένες υποδομές και νέες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων, η γεωργική παραγωγή θα μπορέσει να επιταχύνει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και στηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

Ο σύγχρονος γεωργικός τομέας επωφελείται από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σε πλατφόρμες, όπως το Climate FieldView™ της Bayer, το οποίο σήμερα χρησιμοποιούν πάνω από 180 εκατομμύρια παραγωγοί σε περισσότερες από 20 χώρες, αλλά και το Nematool,  ένα ψηφιακό εργαλείο που εισάγουμε από φέτος κυρίως σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.

 Η Field View, μία ψηφιακή πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας που αποτελεί την κορωνίδα της BAYER με εφαρμογή σε υπαίθριες μεγάλες καλλιέργειες (όπως καλαμπόκι, σιτηρά, βιομηχανική και υπαίθρια τομάτα καθώς και πατάτα) το οποίο έχει αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο την διαχείριση των καλλιεργειών.

Τι είναι το Field View;

Το Climate Fieldview είναι μια πλατφόρμα δεδομένων η οποία έχει σχεδιαστεί για να αναλύει τις ανάγκες του αγρού και να συμβάλλει στην λήψη απόφασης για την καλύτερη διαχείριση των εισροών από τον παραγωγό. Εξετάζει δεδομένα καιρού, εδάφους και αγρών με σκοπό να συνεισφέρει στους παραγωγούς την αύξηση της παραγωγής τους.

Ο παραγωγός μπορεί να αντλήσει δεδομένα, να τα αναλύσει και να καθορίσει πιθανούς παράγοντες που δύναται να περιορίσουν τις αποδόσεις του.

 Το  Field View παρέχει δεδομένα για τις καλλιέργειες στα οποία έχουμε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα σημείο (στον υπολογιστή, στο κινητό ή στο tablet).  Έτσι μπορεί κάποιος να βλέπει πως τα δεδομένα αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, πως επηρεάζουν το ένα το άλλο κα εν τέλει ποια η επίδραση τους στην απόδοση της καλλιέργειας σας ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα στο κατάλληλο χρόνο και σημείο.

Πριν αναφερθούμε στο Nematool να δούμε γιατί η αντιμετώπιση των νηματωδών είναι τόσο σημαντική;

Καταρχήν οι νηματώδεις, είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί του εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες.

Είναι υπεύθυνοι για τρομακτικές απώλειες παραγωγής στις καλλιέργειες που αγγίζουν τα $100 δις το χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο αριθμός γενιών και  η διάρκεια των σταδίων της κάθε γενιάς αποτελεί εχέγγυο αποτελεσματικής καταπολέμησης.

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ είναι ο κύριος παράγοντας που σχετίζεται με την ταχύτητα ανάπτυξης νηματωδών (Meloidogyne)…..άρα και τη διάρκεια που απαιτείται για την εκπλήρωση του κάθε σταδίου του βιολογικού κύκλου τους.

Οι νηματώδεις απαιτούν μια συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας για να αναπτυχθούν από το ένα στάδιο του κύκλου ζωής τους στο άλλο (φυσιολογικός χρόνος).

Ο φυσιολογικός χρόνος εκφράζεται συχνά σε μονάδες που ονομάζονται βαθμοημέρες 

Χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία του εδάφους σε βάθος 20 εκ. μπορούμε να προβλέψουμε τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων, βασισμένοι στις βαθμοημέρες.

Το ορόσημο για την εφαρμογή του BioAct είναι:  η εμφάνιση «νέων αυγών» στο έδαφος.

NEMATOOL https://nematool.com/el

Πάμε τώρα να δούμε Τί είναι το nematool?

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο με μεγάλη απήχηση από τους παραγωγούς στην Ισπανία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και αντιλήφθηκαν πρώτοι την μεγάλη προστιθέμενη αξία του Nematool . Φέτος έχουμε την χαρά και την ευκαιρία να το διαθέσουμε και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη δίνοντας την ευκαιρία και στους παραγωγούς μας, να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της χρήσης του, να εξοικονομήσουν χρήματα, να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους και να μην υστερούν σε τίποτα από τους συναδέλφους παραγωγούς τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως π.χ. τους Ισπανούς, παραμένοντας έτσι εξίσου ανταγωνιστικοί.

Το Nematool έχει εφαρμογή στον έλεγχο των νηματωδών σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και στην βελτιστοποίηση της ηλιοαπολύμανσης.

Σε ότι αφορά κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής:

διαθέτει αυτόνομος αισθητήρα θερμοκρασίας εδάφους για σύνδεση με ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση νηματωδών (Meloidogyne spp). και εκπέμπει πληροφορίες για τη θερμοκρασία του εδάφους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία GPRS και ειδικά αναπτυγμένο αλγόριθμο για τον βιολογικό κύκλο ζωής των νηματωδών.

Η συσκευή έχει αυτονομία 2 ετών από τη στιγμή της ενεργοποίησης.

Υπάρχει αναλυτικός οδηγός εγκατάστασης και χρήσης (σχετικό site στα Ελληνικά καθώς και σε έντυπη μορφή) και πάντα με την δική μας υποστήριξη και παρακολούθηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το Nematool μπορούν οι ακροατές και οι αναγνώστες σας να βρουν και στο site σας, όπου σας έχουμε προωθήσει ενημερωτικό υλικό και videos.

Συχνές ερωτήσεις

Σε ποιες καλλιέργειες μπορώ να χρησιμοποιήσω το Nematool;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nematool σε καλλιέργειες ξενιστές νηματωδών του ίδους Meloidogyne όπως κολοκύθι, πεπόνι, αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, καρπούζι, ντομάτα και φράουλες.

Πότε πρέπει να ξεκινήσω το μοντέλο νηματωδών;

Κατά το στάδιο της μεταφύτευσης.

Πότε πρέπει να σταματήσω το μοντέλο νηματωδών;

Στο τέλος της καλλιέργειας.

Τι σημαίνει ο όρος «ηλιοαπολύμανση»;

Η ηλιοαπολύμανση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία για την αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους και τον έλεγχο παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων. Η ηλιοαπολύμανση παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο και μαζί με το Bioact αποτελούν την καλύτερη λύση στην μεγάλη πρόκληση αντιμετώπισης των νηματωδών ιδιαίτερα μετά την μείωση των χημικών μεθόδων, σκευασμάτων στα οποία αναμένεται πολύ σύντομα ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός με βάση και τη στρατηγική Farm to Fork.  To Nematool εξυπηρετεί και τις 2 ανάγκες: Βέλτιστη Ηλιοαπολύμανση μέσω παρακολούθησης αυτής σε πραγματικό χρόνο και Βέλτιστη εφαρμογή του Bioact αμέσως μετά την ηλιοαπολύμανση 

Η αξιολόγηση της ηλιοαπολύμανσης σε πραγματικό χρόνο είναι διαβαθμισμένη με βάση το σύνολο (αθροιστικά) των βαθμοημερών με θερμοκρασία εδάφους πάνω από 38 βαθμούς. Έτσι ενδεικτικά έχουμε 5 βαθμίδες οι οποίες ουσιαστικά μας καθοδηγούν για το πως πρέπει να διαχειριστούμε την χρήση των πλαστικών εδαφοκάλυψης:

Εξαιρετική ηλιοαπολύμανση:

> 3.000 ºC

Καλή ηλιοαπολύμανση:

> 1.500–3.000 ºC

Μέτρια ηλιοαπολύμανση:

> 500–1.500 ºC

Χαμηλή ηλιοαπολύμανση:

> 50–500 ºC

Μηδενική ηλιοαπολύμανση:

<0–50ºC

Και όλη αυτή η πληροφορία στο κινητό μας, το tablet, τον υπολογιστή με ειδοποιήσεις για να μην ξεχνιόμαστε …

Ειδοποιήσεις Nematool

Το Nematool θα σας στέλνει ειδοποιήσεις αυτόματα ακόμα και αν το τηλέφωνό σας

είναι κλειδωμένο. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε πάντοτε το κατάλληλο χρονικό

στάδιο για να κάνετε την σωστή κίνηση που θα σας δώσει την μεγαλύτερη αξία στην καλλιέργεια σας.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το σύνθημα μας είναι

 Nematool … Η απόφαση είναι στο χέρι σου!

Ουσιαστικά το Nematool κάνει το αόρατο (έδαφος και νηματώδεις), ορατό (απόδοση και κέρδος) και ξεκλειδώνει το δυναμικό απόδοσης της καλλιέργειάς.

-

BIOACT PRIME

TI EINAI TO BIOACT PRIME?

  • To BioAct® PRIME DC είναι το ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ νηματωδοκτόνο της σειράς Biologicals το οποίο οφείλει τη δράση του στα σπόρια του μύκητα  Paecilomyces lilacinus strain 251
  • Σε υγρή μορφή τυποποίησης (DC) Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα που προσδίδει ευκολία και ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής
  •  Ιδανικό για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των νηματωδών σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών
  •  Μηδενικό PHI, χωρίς νομοθετημένα υπολείμματα

Ποιος ο τρόπος δράσης του BioAct?

·       Το δραστικό συστατικό του BioAct® PRIME είναι τα σπόρια του μύκητα Paecilomyces lilacinus strain 251

·       Τα σπόρια είναι ελλειψοειδή 2.5 – 3.0μm σε μήκος και 2.0 – 2.2μm σε πλάτος με σκούρο μωβ χρώμα

·       Τα σπόρια του μύκητα παρασιτούν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των νηματωδών, ειδικά στα αυγά και στις λάρβες

·       Τα σπόρια όταν βλαστάνουν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους νηματώδεις ή τα αυγά των νηματωδών

·       Ο μύκητας εξουδετερώνει τον νηματώδη τρεφόμενος από τα αυγά του, καθώς και από το περιεχόμενο του σώματός του

To BioAct® PRIME εμφανίζει εξαιρετική δράση σε πολλά είδη Νηματώδη. Κύριος στόχος, βάση και των εγκρίσεων, οι Νηματώδεις του γένους Meloidogyne (Κομβονηματώδεις)

Στο χρονικό διάστημα του ποτίσματος 20% νερό – 60% BioAct – 20% νερό

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα σπόρια του BioAct® PRIME DC βλαστάνουν 1 με 2 μέρες μετά την εφαρμογή του. Μέχρι τότε συνεχίζει να κατανέμεται στο έδαφος. Όταν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι μυκηλιακές υφές, δημιουργείται ένα «δίχτυ» στο έδαφος και σταματά η κατανομή του.

Εφαρμόζουμε το BioAct® PRIME με επαρκή ποσότητα νερού, ανάλογα με τον τύπο εδάφους έτσι ώστε το προϊόν να κατανεμηθεί σωστά ανάμεσα στις ρίζες

Το έδαφος πρέπει να διατηρείται υγρό έτσι ώστε τα σπόρια του Paecilomyces lilacinus να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν

Η θερμοκρασία του εδάφους ιδανικά πρέπει να είναι μεταξύ 20°C και 32°C

To BioAct PRIME DC βελτιώνει την ευρωστία των ριζών και βελτιώνει την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων

VELUM PRIME

Τί είναι το Velum prime και ποια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος?

Το VELUM® Prime είναι ένα επαναστατικό νέο νηματωδοκτόνο με ένα εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας για τον έλεγχο σημαντικών ειδών νηματωδών (e.g. Meloidogyne spp, Radopholus spp, Pratylenchus spp).

Σε βιοχημικό επίπεδο το fluopyram, το δραστικό συστατικό του VELUM® Prime , εμποδίζει επιλεκτικά τη μιτοχονδριακή αναπνοή των νηματωδών μπλοκάροντας την μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα  τους (complex II – SQR inhibitor). Με τον τρόπο αυτό σταματά η παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των νηματωδών οι οποίοι οδηγούνται αρχικά στη ακινησία (μέσα σε λίγες ώρες) και στη συνέχεια στη θανάτωση τους.

Το VELUM® Prime τυποποιήθηκε σε μορφή κατάλληλη για χρήση στο έδαφος και παρουσιάζει άριστη δράση σε ενήλικα νηματωδών όταν εφαρμόζεται με το σύστημα άρδευσης.

 Το VELUM® Prime χαρακτηρίζεται από ένα αξιοσημείωτο προφίλ ασφάλειας που επιτρέπει μια άνετη και ευέλικτη διαχείριση της καλλιέργειας σύμφωνα με τις αρχές μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών.

Τι προσφέρει το Velum Prime?

Το VELUM® Prime προσφέρει άριστο έλεγχο ενός σημαντικού αριθμού νηματωδών, σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

Την έγκαιρη και μακροπρόθεσμη προστασία των ριζών από τους νηματώδεις και δευτερεύουσες προσβολές από άλλους μύκητες που εξασφαλίζει απόδοση υψηλής ποιότητας.

Το προφίλ του προϊόντος, ασφάλειας αλλά και  περιβαλλοντολογικό, ικανοποιεί σύγχρονα πρότυπα νομοθεσίας και επιτρέπει την εύκολη εμπορευσιμότητα και διακίνηση.

Τα πρωτοφανή χαμηλά ποσοστά δόσεων για τον έλεγχο νηματωδών και η πλήρης ευελιξία στην εφαρμογή συμβάλλουν στην κατάλληλη και βιώσιμη διαχείριση καλλιέργειας.

Ο παρατηρούμενος έλεγχος μυκητολογικών ασθενειών (ωίδιο) μετά τις εφαρμογές εδάφους είναι ένα επιπρόσθετο όφελος.

Ποιος ο τρόπος δράσης του Velum prime?

Το VELUM® Prime παρουσιάζει άριστη δράση στις προνύμφες των νηματωδών.

Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι ήδη μετά από 30 λεπτά από την εφαρμογή του VELUM® Prime οι νηματώδεις παρουσιάζουν τα πρώτα συμπτώματα αρχίζοντας να κινούνται πιο αργά. Μετά από 2-3 ώρες παραλύουν και σταματούν όλες οι ζωτικές δραστηριότητες. Σε αυτή τη φάση συνήθως λαμβάνουν σχήμα βελόνας και μην έχοντας περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια, πεθαίνουν.

Ποια είναι η κατανομή του Velum στο έδαφος?

Το VELUM® Prime εμφανίζει ένα διακριτό τύπο κινητικότητας στο έδαφος. Η δραστική του ουσία διανέμεται σταθερά στην ανώτερη επιφάνεια του εδάφους και κινείται αργά προς τα κάτω.

Σε αντίθεση, άλλες ανταγωνιστικές ουσίες είτε παραμένουν μόνο στην επιφάνεια του εδάφους είτε μετατοπίζονται σε βαθύτερα στρώματα μακριά από τη ζώνη της ρίζας

Χάρη στις ξεχωριστές του ιδιότητες, το VELUM® Prime παραμένει στην επιθυμητή ζώνη του εδάφους όπου βρίσκονται οι ρίζες των φυτών, για αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία κατά των νηματωδών.

Η τυποποίηση του VELUM® Prime έχει βελτιστοποιηθεί για την εφαρμογή μέσω των συστημάτων άρδευσης (στάγδην), καθιστώντας το έτσι συμβατό με τις πιο κοινές πρακτικές που ακολουθούνται για τη χρήση των νηματωδοκτόνων