Θραψανιώτης: Να αρθεί η απαγόρευση σε παραγωγούς λαϊκών αγορών από περιφέρεια σε περιφέρεια

8:19 μ.μ. - Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020
08:03 μ.μ. - Πέμ, 26/19/2020
Image: Θραψανιώτης: Να αρθεί η απαγόρευση σε παραγωγούς λαϊκών αγορών από περιφέρεια σε περιφέρεια

Οι Βουλευτές ζητούν:

38 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης, συνυπογράφουν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ζητούν την άρση απαγόρευσης συμμετοχής στις λαϊκές αγορές των παραγωγών που μετακινούνται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια.

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης, παρά την αρχική πρόβλεψη, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στους παραγωγούς της Κρήτης που έχουν άδειες στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Αττικής, καθώς πρόκειται για προϊόντα ιδιαίτερα ευπαθή, που παράγονται με κόπο και δαπάνες μιας ολόκληρης καλλιεργητικής περιόδου, για προϊόντα που μη δυνάμενα να πωληθούν, κατ’ ανάγκη θα «πεταχτούν» από τους ίδιους τους παραγωγούς με ρίσκο την ίδια την επιβίωσή τους. Και τούτο, διότι ούτε σε εμπόρους μπορούν να διαθέσουν τις μικροποσότητές τους, διότι οι έμποροι έχουν από μακρό χρόνο βρει τους προμηθευτές τους και έχουν καταρτίσει συμβάσεις με αυτούς.

Εφόσον οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, από πού προκύπτει ο πρόσθετος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού εκ των μετακινουμένων προϊόντων των παραγωγών λαϊκών αγορών από κοντινές Περιφέρειες, εφόσον και για αυτούς θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες δικλείδες ασφαλείας (κενά μεταξύ των πάγκων και μέσα ατομικής προστασίας του παραγωγού, ήτοι μάσκα και γάντια);

Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών που συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων εργαζομένων στη διατροφική αλυσίδα, είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί νομοθετικά ο τρόπος με τον οποίο τα προϊόντα τους θα μεταφερθούν στους αποδέκτες τους, δηλαδή θα καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών για στοιχειώδη και βασικά είδη διατροφής.

Οι Βουλευτές ζητούν:

την παύση της εξαίρεσης των κλάδων λαϊκών αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και

τη λήψη μέτρων για να καλυφθεί η οικονομική απώλεια και οι ζημίες των παραγωγών, από την τρέχουσα συγκυρία, δεδομένης της ανεπάρκειας και ασυμβατότητας του ειδικού επιδόματος των 800 ευρώ με τη φύση και το είδος της εργασίας τους.