Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στη Βαϊνιά Ιεράπετρας

8:25 π.μ. - Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
08:01 π.μ. - Τρί, 19/25/2021
Image: Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στη Βαϊνιά Ιεράπετρας

Ανακοίνωση από ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 20/01/2021 στις παρακάτω περιοχές:

Από 11:00 έως 14:00

Μαρούλια Βαϊνιάς, Ροντήρια Βαϊνιας,Λειβάδια(πέριξ οικίας Μάρκου Φώτη)

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.