Ακούστε εδώ live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

5:59 μ.μ. - Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
05:07 μ.μ. - Τετ, 06/59/2022

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά στην Πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για ηλεκτροδότηση νέου Κοινοτικού Καταστήματος Ρίζας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 210.000,00€ για «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας»-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ για «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2022-2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αρ. 230/2019 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των ΝΠΔΔ του σε Τράπεζες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΧΑΛΕΠΑ» του Δήμου Ιεράπετρας με φορέα την “ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ”» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)

Έγκριση της με αρ.57/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» που αφορά στον καθορισμό οικονομικής εισφοράς για τη φιλοξενία παδιών στα ΚΔΑΠ Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)

Τροποποίηση της με αρ.262/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην παραχώρηση χρήσης γηπέδου Κάτω Χωριού στον ΟΦΙ (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Πέτρος Βουζουνεράκης στον Όμιλο Φιλάθλων Ιεράπετρας 1970 ΠΑΕ, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αίτημα παραχώρησης χρήσης Βουζουνεράκειου Σταδίου για διοργάνωση συναυλίας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αίτημα παραχώρησης χρήσης τμήματος του κτιρίου του πρώην ΚΤΕΟ Καβουσίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών υποδομών Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού Άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υγρομόνωση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)