Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας

6:03 μ.μ. - Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
06:12 μ.μ. - Τρί, 18/03/2018
Image: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας

Πρόεδρος Ανδρέας Μαμαντόπουλος

Την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της Δευτέρας 10ης Δεκεμβρίου στον Ερυθρό Σταυρό Ιεράπετρας, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους κ.Ανδρέα Μαμαντόπουλου, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:
 
Μαμαντόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος
Κανάκης Μπάμπης, Γραμματέας
Δασκαλάκη Καλλιόπη, Αντιπρόεδρος
Βασιλειάδης Γεώργιος,   Μέλος                   
Παπαδάκης Εμμανουήλ,  μέλος                                           
Κουφάκης Μανόλης, υπεύθυνος  δημοσίων σχέσεων                         
Σακαδάκη Μαρία,  Ταμίας                                             
Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαδοπούλης Γεώργιος          
 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
 
Δαμηλάκης Σταύρος , Πρόεδρος                                             
Μεταξά Φωτεινή, μέλος                                             
Παϋσανίδου Μαρία , μέλος
 
Αναπληρωματικό μέλος: Αγγελάκη Κούλα
 
Παρόντα ήταν όλα τα τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Ε. Παρών στη συγκρότηση ήταν και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Αντώνης Πετράς.
       
 
Ως νέο Δ.Σ. ευχαριστούμε όλο τον κόσμο  που συμμετείχε και συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με ίδιους  ρυθμούς την υποστήριξη του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο       
                                                                     
Ο  Πρόεδρος  Ανδρέας Μαμαντόπουλος
 
Ο Γραμματέας  Χαράλαμπος Κανάκης