Την Τετάρτη οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου

2:51 μ.μ. - Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
02:09 μ.μ. - Δευ, 12/51/2016
Image: Την Τετάρτη οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου

Αναβάλλονται οι εκλογές της ΕΛΜΕ Λασιθίου που ήταν προγραμματισμένες για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, λόγω αδυναμίας του Πρωτοδικείου να διαθέσει δικαστικό για την διεξαγωγή τους

Χρήσιμες πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 14-12-2016 και τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. δίνει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου. Οι εκλογές θα γίνουν στην Ιεράπετρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ. Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν με τους καθηγητές που δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές.
 
H Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν από τα ταμειακά εντάξει μέλη της, παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (50%). Επομένως είναι δεδομένη η απαρτία την Τετάρτη 14-12-2016.
 
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου προσδιόρισε την έναρξή της στις 10.30 ώστε και οι συνάδελφοι από τις απομακρυσμένες περιοχές να έχουν άνεση στη μετακίνησή τους και να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.) και την παρουσίαση των υποψηφίων. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα χρονικά όρια που ορίσαμε και παρακαλούμε τους συναδέλφους να τα σεβαστούν και εκείνοι.
 
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) διευθύνει Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Στο τέλος ο γραμματέας του Προεδρείου συντάσσει σχετική πράξη ηλεκτρονικά και την καταχωρεί στο βιβλίο πράξεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΛΜΕ.
 
Τα θέματα της Η.Δ. είναι:
 
Εκλογή Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης
Λογοδοσία αντιπρόσωπων της ΕΛΜΕ στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Σύντομη παρουσίαση και κριτική στα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.
Παρουσίαση της έκθεσης της Ε.Ε.
Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Παρουσίαση των Υποψηφίων Συνδυασμών και σύντομη Προβολή των θέσεων των Παρατάξεων από τους εκπροσώπους τους
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. να τροποποιήσει την Η.Δ. και να προσθέσει θέματα. Σε κανένα δε δίνεται ο λόγος, αν δε έχει γραφεί προηγούμενα στον κατάλογο ομιλητών. Το προεδρείο φροντίζει για την τήρηση του χρονικού προγραμματισμού της διαδικασίας. Αν ο κατάλογος ομιλητών είναι μεγάλος η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές. Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. και πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας θα δοθεί εύλογος χρόνος για την παρουσίαση των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε. γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82 και του καταστατικού της Ένωσής μας.
 
Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, η Γ.Σ. εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που έχουν την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής και προεδρεύεται από τον διορισμένο δικαστικό αντιπρόσωπο. Θα υπάρχουν ένα συνεργείο με ένα δικαστικό αντιπρόσωπο και δύο κάλπες για τη γρήγορη εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση των συναδέλφων που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές.
 
Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα ολοκληρωθεί στις 18.00. Αν υπάρχουν παρόντες συνάδελφοι που δεν έχουν ψηφίσει η διαδικασία παρατείνεται έως ότου ψηφίσουν όλοι οι παρόντες. Οι συνάδελφοι από την Σητεία παρακαλούνται να ψηφίσουν στο τέλος, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Στη ψηφοφορία ψηφίζουν κατά προτεραιότητα οι έγκυες και όσοι έχουν προβλήματα υγείας.
 
Σημειώνουμε στο ψηφοδέλτιο με μπλε ή μαύρο στυλό στην αριστερή πλευρά μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε.
 
Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο παραβιάζει το απόρρητο της εκλογής και αποτελεί στοιχείο ακυρότητας του ψηφοδελτίου.
 
Οι αναπληρωτές έχουν δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».
 
Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι σε υπηρεσίες όπως ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΙΔΕΚΕ, ΠΕΚ, Βιβλιοθήκες κ.λ.π. διατηρούν το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» και ψηφίζουν στις οργανικές τους θέσεις.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να ψηφίσει ένας συνάδελφος να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Στην είσοδο της Γ.Σ. θα μπορεί ο κάθε συνάδελφος να καταβάλει τη συνδρομή του (18 Ευρώ).
 
Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη πληρώσει τη συνδρομή τους δεν την ξανακαταβάλουν. Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή αφορά το έτος 2016.
 
Οι οικονομικά τακτοποιημένοι συνάδελφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν και την κάρτα μέλους της ΟΛΜΕ 2015-2016 που έχει ισχύ σε θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, καταστήματα κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (μέλος ETUCE). Απαραίτητη προϋπόθεση να κρατάνε μαζί τους μια μικρή φωτογραφία τους.
 
Συνάδελφοι,
 
Η παρουσία όλων μας στη Γ.Σ. και στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη για να καταδείξει τη συσπείρωση του κλάδου και να αναδείξει  τη ανάγκη για αγώνες στην κατεύθυνση της επιβολής της κοινωνικής μέριμνας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της υπεράσπισης των αυτονόητων κεκτημένων μας,  ιδιαίτερα σήμερα που:
 
–    Συνεχίζεται η ίδια πολιτική των μνημονίων από την Κυβέρνηση.
 
– Συνεχίζεται η επιτροπεία από την Ε.Ε.-ΔΝΤ και τους ακραίους νεοφιλελεύθερους κύκλους, για την επιβολή και 4ου μνημονίου και προσθετών μέτρων
 
–  Εφαρμόζεται και σχεδιάζεται περεταίρω η πλήρης απορρύθμιση στα εργασιακά και η πλήρης απελευθέρωση στην αγορά εργασίας.
 
–    Πλήττονται ιδιαίτερα οι τομείς του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών, όπως Παιδεία και Υγεία.
 
–  Σκοπός τους είναι η πλήρης διάλυση του κοινωνικού ιστού και η περεταίρω φτωχοποίηση της κοινωνίας με αποτέλεσμα την επικίνδυνη στροφή σε ακροδεξιές-“ψευτοαντισυστημικές λύσεις” παγκόσμια.
 
Για το Δ.Σ.
 
Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας
 
Οικονόμου Μιχαήλ         Μπαυγιαδάκη Νίκη