Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες για ΟΓΑ, ΔΕΗ, τόκους αλλά και εργόσημα

9:02 π.μ. - Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016
09:11 π.μ. - Πέμ, 10/02/2016
Image: Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες για ΟΓΑ, ΔΕΗ, τόκους αλλά και εργόσημα

Οι αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ταξινόμηση των δαπανών τους σε κατηγορίες είναι σημαντική

Ενώ οι ίδιοι παίζουν μεγάλο ρόλο και πρέπει να είναι γνώστες, όσο κι αν φαντάζει δύσκολο για κάποιους. Πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι δεν μπορούν να ζητούν τιμολόγια για ό,τι να ‘ναι, μόνο και μόνο επειδή έχουν βιβλία, αλλά τα παραστατικά τους πρέπει να έχουν σχέση με τη δραστηριότητά τους.
ΟΓΑ: Οι ασφαλιστικές εισφορές ισχύουν όπως και σε όλες τις λοιπές επιχειρήσεις. Καταχωρίζουμε ως δαπάνη τις πληρωμές που έχουν γίνει εντός του έτους, αλλά και την επόμενη χρονιά αρκεί να έχουν γίνει εμπρόθεσμα. Οπου εμπρόθεσμα σημαίνει πληρωμή πριν από τη λήξη υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σε περίπτωση που υπάρχει ρύθμιση, έχουμε το δικαίωμα να καταχωρίσουμε ως δαπάνη τις εισφορές που αφορούν οφειλές ρυθμισμένες από την 01.01.12 και μετά. Εάν οι ρυθμισμένες εισφορές αφορούν οφειλές πριν από την 31.12.11, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσουν ανάλυση των οφειλών από τον ΟΓΑ. Διαφορετικά δεν καταχωρίζουμε τίποτε πέραν του τρέχοντος έτους.
ΔΕΗ: Τα περισσότερα χωράφια που ποτίζονται με αρδευτικά έχουν ως κόστος τη ΔΕΗ που πληρώνουν. Η καταχώριση γίνεται με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού. Σε πολλές περιπτώσεις από το ίδιο αρδευτικό ποτίζουν παραπάνω του ενός παραγωγοί, είναι άλλωστε κάτι σύνηθες για πολλές δεκαετίες και απόλυτα φυσιολογικό.
Στις περιπτώσεις αυτές, το μοίρασμα γίνεται από τους ίδιους του παραγωγούς, ανάλογα με τα στρέμματα που ποτίζει ο καθένας. Θα πάρουν όλοι από ένα αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ και θα καταχωρίσουν την αναλογία του εξόδου στα βιβλία τους. Οσον αφορά τις ΜΥΦ, τα ποσά θα σταλούν στα μη διασταυρούμενα. Αλλωστε δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, από τη στιγμή που τα περισσότερα αρδευτικά έχουν την παροχή στο όνομα του... προπάππου του ιδιοκτήτη.
Τόκοι δανείων: Ολοι σχεδόν οι παραγωγοί έχουν κάποιο ανοιχτό δάνειο στην Πειραιώς (τέως Αγροτική), το οποίο είτε ανά έτος είτε ανά 6μηνο το «γυρίζουν» καταβάλλοντας τους αντίστοιχους τόκους. Οι τόκοι αυτοί καταχωρίζονται στα βιβλία τους και υπολογίζονται στα έξοδα, άλλωστε υπάρχει ο κωδικός 539 στο Ε-3, που αποτυπώνονται οι τόκοι και τα λοιπά έξοδα των τραπεζών.
Οσον αφορά το αν τα δάνεια αυτά υπόκεινται σε πόθεν έσχες, η άποψή μου είναι όχι γιατί αποτελούν μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης. Οταν αντλούμε τα στοιχεία των τραπεζών από το taxis, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τα δάνεια αυτά έρχονται με την ενημέρωση στους κωδικούς 727-728. Θα πρέπει τα ποσά που αφορούν τα δάνεια αυτά (ΑΔΑ) να τα διαγράφουμε. Ακόμη όμως κι αν κάποιος επιμένει να τα καταχωρίζει, είτε συνάδελφος είτε ελεγκτής, τότε αν θέλει να είναι ακριβοδίκαιος, θα πρέπει να καταχωρίζει και στους κωδικούς 781-782 το ποσό του δανείου που έγινε ανανέωση (γύρισμα). Επομένως και στην περίπτωση αυτή, δεν προκύπτει διαφορά παρά μόνο οι καταβληθέντες τόκοι.
Εργόσημα: Εξοδο για τους παραγωγούς είναι η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ. Εδώ το πρόβλημα είναι όταν οι αλλοδαποί εργάτες γης έχουν φύγει ή δεν έχουν χαρτιά.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι αγρότες να έχουν πληρώσει πολλά χρήματα από τις αρχές του καλοκαιριού, πιεσμένοι και από την ανάγκη άμεσης ύπαρξης εργατικών χεριών για τη συλλογή της παραγωγής τους και να μην έχουν 30 μέρες πριν από το τέλος του έτους κανένα δικαιολογητικό για τα έξοδα αυτά. Δυστυχώς είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής έχει δυσκολίες στην αντιμετώπισή του. Να μην ξεχνάμε τους αλλοδαπούς εργάτες τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας παράνομα. Η ανάγκη για επιβίωση παραπέμπει σε εργασία (συνήθως) που είναι και το έντιμο. Το ανέντιμο είναι να ζητάς από έναν παραγωγό που καλλιεργεί π.χ. καπνό να μην απασχολεί εργάτες αν δεν έχουν δικαιολογητικά. Αν το κάνει αυτό η παραγωγή του θα μείνει στο χωράφι κατεστραμμένη.
Εργόσημα δεν μπορούν να μπουν στα μέλη της οικογένειας του παραγωγού. Εχει συζητηθεί πολλές φορές προκειμένου να γίνει διάταξη που θα επιτρέπει το εργόσημο στην οικογένεια του αγρότη, όμως μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Επομένως μπορεί κάποιος να βάλει εργόσημο στη σύζυγό του και στα παιδιά του, σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδείξει ότι η δαπάνη αυτή είναι πραγματική.
Παρότι εύκολα μπορεί να αποδειχθεί ότι η οικογένειά του απασχολείται αποκλειστικά μαζί του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρωθούν στην περίπτωση αυτή για τη σύζυγο (το 10% του εργόσημου), δεν συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ως ασφαλισμένη, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έχει εκδώσει ο ΟΓΑ. Δεν ξεχνάμε βέβαια σε καμία περίπτωση ότι ο έλεγχος, καθώς δεν υπάρχει διάταξη που να αναγνωρίζει τα εργόσημα στα μέλη της οικογένειας, το πιο πιθανό είναι να πετάει εκτός τις δαπάνες αυτές.
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός, πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο Καρδίτσας, μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε., Γ.Γ. ΓΕΟ.Φ.ΙΝ. και οικονομικός επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας
 
Πηγή:http://www.ethnos.gr/