Τέλος Φεβρουαρίου ειδοποιητήρια για ασφαλιστικές εισφορές αγροτών, κατά 21 ευρώ μειωμένη η ελάχιστη

10:30 π.μ. - Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
10:02 π.μ. - Παρ, 22/30/2019
Image: Τέλος Φεβρουαρίου ειδοποιητήρια για ασφαλιστικές εισφορές αγροτών, κατά 21 ευρώ μειωμένη η ελάχιστη

Μειωμένη κατά 21,33 ευρώ σε σχέση με το 2018, θα είναι φέτος η ελάχιστη αγροτική ασφαλιστική εισφορά ενώ τα ειδοποιητήρια θα αποσταλούν σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

Το ύψος της μείωσης προκύπτει από την τελευταία εγκύκλιο του ΕΦΚΑ η οποία εκδόθηκε προς ενημέρωση των ασφαλισμένων μετά την αναπροσαρμογή των  ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, το 2019 η ελάχιστη εισφορά των αγροτών διαμορφώνεται στα 73,85 ευρώ τον μήνα όταν το 2018 ήταν στα 95,18 ευρώ.
 
Ειδικότερα, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται - για το έτος 2019 - του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26*18%).
 
Η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20%, διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ κατ΄ έτος, ως εξής: α) από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%, β) από 01/01/2021 έως 31/12/2021, 19,5%,και γ) από 01/01/2022 και μετά σε ποσοστό 20%.
 
 
agronews.gr