Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας την Πέμπτη

8:34 π.μ. - Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022
08:06 π.μ. - Δευ, 20/34/2022
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας την Πέμπτη

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά στην Πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για ηλεκτροδότηση νέου Κοινοτικού Καταστήματος Ρίζας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 210.000,00€ για «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας»-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ για «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΧΑΛΕΠΑ» του Δήμου Ιεράπετρας με φορέα την “ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ”» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών υποδομών Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού Άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υγρομόνωση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Αίτημα παραχώρησης χρήσης τμήματος του κτιρίου πρώην ΚΤΕΟ Καβουσίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης