Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Δευτέρα - Ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού 2021

3:08 μ.μ. - Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
03:12 μ.μ. - Πέμ, 17/08/2020
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Δευτέρα - Ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού 2021

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιεράπετρας 2020-2023 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2020-2023 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 470.000,00€ για τη «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.000,00€ για τη «Μελέτη Ενίσχυσης Δεξαμενών και Αντικατάστασης Κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 315.485,74€ για την «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» - Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αγωγού μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας» –Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Waikiki) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μύθων για την κατασκευή της προβλεπόμενης δεξαμενής στο πλαίσιο της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Σαρακίνας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ιεράπετρας και επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση» (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Πράσινου Σημείου του Δήμου Ιεράπετρας στη θέση «Πλατειά Όψη (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκής αγοράς (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο Βιολογικού Καθαρισμού Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

Έγκριση χορήγησης άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, πλυντηρίου αυτοκινήτων (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ -Τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο Εκθεσιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ιεράπετρας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

----------------------------------------------------------------------------

Σας προσκαλούμε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16.30 σε ειδική, τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα: 

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ιεράπετρας, έτους 2021  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)    

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης