Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

10:03 π.μ. - Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
10:11 π.μ. - Παρ, 25/03/2022
Image: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Δείτε τα θέματα συζήτησης

Σας προσκαλούμε στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 • Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κοτσιφιανής»- Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Αποδοχή χρηματοδότησης 123.451,02€ για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.800,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Πράξη «Εξοπλισμός για την υλοποίηση του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών για την ολοκλήρωση της
 • αδειοδότησης του έργου «Λιμένας Γρα Λυγιάς»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμών έργων Προγράμματος Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του σε Τράπεζες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αρδευτικών αναγκών Κοινότητας Ορεινού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων για τη χειμερινή περίοδο 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Αίτηση της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. για τον συμβιβαστικό καθορισμό της αξίας μετατροπής σε χρήμα της υποχρέωσης παραχώρησης γης προς το Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αργίες, απογευματινές και νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Ευάγγελος Μπινιχάκης)
 • Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε., που αφορά το έργο: «Μονάδα Ασφαλτομίγματος & Αποβλήιτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων» της εταιρίας Αφοι Μαλλιαράκη Ο.Ε. (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 • Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης