Συνεδριάζει σήμερα 08 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

10:32 π.μ. - Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022
10:08 π.μ. - Δευ, 08/32/2022
Image: Συνεδριάζει σήμερα 08 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

  1. Αγγελάκη Γεώργιο

  2. Αντωνάκη Γεώργιο

  3. Ασπραδάκη Γεώργιο

  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο

  5. Βλάσση Ελένη

  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ

  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ

  9. Κοτσιφάκη Μαρία

10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

11. Μαστοράκη Πέτρο

12. Ματζαράκη Νικόλαο

13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο

14. Μουζουράκη Αλέξανδρο

15. Πανταζή Αργύρη

16. Παπαδάκη Νεκτάριο

17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα

18. Πετρά Αντώνιο

19. Προϊστάκη Γεώργιο

20. Σαραντώνη Ιωάννη

21. Σαρρή Παναγιώτη

22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία

23. Χατζάκη Σταύρο

24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)

25. Χηνόπουλο Αθανάσιο

26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)

  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών)

  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών)

  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής)

  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)

  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς)

  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)

  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας)

  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)

10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)

11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)

12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)

13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)

14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)

15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)

16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)

17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)

18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)

19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)

20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

Σας προσκαλούμε στις 08 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
  2. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
  3. Κατανομή πιστώσεων για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Ευάγγελος Μπινιχάκης)
  4. Έγκριση εκτέλεσης έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Παντελεήμονα, ΤΚ Ορεινού, Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
  6. Έγκριση εκτέλεσης έργου «Πολιτική Προστασία, Μέρος Α: Πολιτική Προστασία 2021- Μέρος Β: Πολιτική Προστασία 2022» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
  7. Έγκριση εκποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαιων) (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης