Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 16.12

7:44 μ.μ. - Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
07:12 μ.μ. - Παρ, 13/44/2019
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 16.12

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στον 1ο όροφο , την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Εισήγηση: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη - Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισήγηση: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη - Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 3ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου

Εισήγηση: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη - Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 4ο: Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ.

Εισήγηση: Φανή Γιαννάκη-Πολίτη

Θέμα 5ο : Διαγραφή οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

Εισήγηση: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη