Συζήτηση για το Σταθμό του ΚΤΕΛ στην Ιεράπετρα

11:53 π.μ. - Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016
11:11 π.μ. - Τρί, 29/53/2016
Image: Συζήτηση για το Σταθμό του ΚΤΕΛ στην Ιεράπετρα

Συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Κοινότητας το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας θα συνεδριάσουν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 4 μ.μ. με τα εξής θέματα:
 
– Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείου εντός του δημοπρατηρίου «Αγροδίκτυο» στη Γρα Λυγιά
 
– Αίτηση πολίτη για παραχώρηση ταφοπεδίου
 
– Νέος σταθμός ΚΤΕΛ
 
– Διαγράμμιση πεζών στο Δημοτικό Σχολείο Γρα Λυγιάς
 
– Μεταφορά και εύρεση νέου χώρου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Βαϊνιάς
 
– Άνοιγμα εισόδου στη βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς, που βρίσκεται πλησίον ΙΝΚΑ
 
– Κοπή και αντικατάσταση δέντρων στην οδό Δημοκρατίας έξω από το Μουσείο
 
– Πρόταση για να ορισθούν συγκεκριμένες ώρες φορτοεκφόρτωσης για τα οχήματα των γραφείων μεταφορών στο κέντρο της πόλης.
 
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε η Πρόεδρος κ. Ευπραξία Κοκολάκη- Περακάκη.