Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Ιεράπετρας

8:27 π.μ. - Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
08:09 π.μ. - Δευ, 18/27/2017
Image: Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Ιεράπετρας

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 19-9-2017, ημέρα  Tρίτη  και ώρα 11.30 την αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για τη λήψη μέτρων για μεταφορά θέσης στάθμευσης.
Θέμα 2ο:  Ανάκληση  της άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπάρ»  με την επωνυμία “JOIN”που βρίσκεται  στο Λιμανάκι Μακρύ Γιαλού.
 
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής  
 
   Θεοδόσιος Καλαντζάκης