Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 6-11

1:59 μ.μ. - Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018
01:05 μ.μ. - Παρ, 11/59/2018
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 6-11

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο  την 6η  του μηνός  Noεμβρίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
 
1ο Θέμα: Αντικατάσταση  μέλους  στην  επιτροπή  διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών , για την  «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Ιεράπετρας» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
2ο θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης  αποχέτευσης 2018.
Εισηγητής:Μαρία   Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
3ο Θέμα : «Ορισμός  υπαλλήλων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018 ».
Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
4o θέμα:  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  για τον  κατ εξαίρεση χειρισμό υπόθεσης»
 
Εισηγητής :Νίκος Σφακιανάκης