Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σήμερα

8:53 π.μ. - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017
08:12 π.μ. - Τρί, 19/53/2017
Image: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σήμερα

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του «Μελίνα Μερκούρη»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 19-12-2017, ημέρα  Tρίτη  και ώρα 8.30     στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής  
  Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέμα 1ο : Εξέταση  ένστασης  της  KARADZHOVA DANIELA 
Εισηγητής:Νεκταρία Κασοτάκη
Θέμα 2ο:Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Εισηγητής:Νεκταρία Κασοτάκη