Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας στις 19/06

8:06 μ.μ. - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
08:06 μ.μ. - Παρ, 15/06/2018
Image: Συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας στις 19/06

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο  την 19η  του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
 
1ο Θέμα :Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.
Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη
2ο Θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα)
 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη
3ο Θέμα : «΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για τα προνοιακά επιδόματα διμήνου Μαρτίου-Απριλίου 2018
4ο Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής  Μαρία Πετράκη 
5ο θέμα:.΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη "Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων έργου «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης" (κατακύρωση σύμβασης)
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη
 
6ο Θέμα.΄ «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  "Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας 2017"»( κατακύρωση σύμβασης).
 
 Εισηγητής:Μαρία Πετράκη
 
7ο Θέμα: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας»
(κατακύρωση σύμβασης).