Σεισμός και προστασία στην δουλειά εν μέσω πανδημίας – Τι πρέπει να γνωρίζετε

1:56 μ.μ. - Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
01:07 μ.μ. - Πέμ, 30/56/2020
Image: Σεισμός και προστασία στην δουλειά εν μέσω πανδημίας – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας

Tις αφίσες «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο» και «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο σε περίπτωση Πανδημίας» δημιούργησε ο ΟΑΣΠ.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας.

in.gr