Σε ατύχημα οφειλόταν η διαρροή από τον βιολογικό καθαρισμό Ιεράπετρας

8:29 π.μ. - Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
08:12 π.μ. - Τρί, 10/29/2019
Image: Σε ατύχημα οφειλόταν η διαρροή από τον βιολογικό καθαρισμό Ιεράπετρας

Ο αντιδήμαρχος Πέτρος Μαστοράκης στον Ηχώ 99,8 για το ατύχημα και τα αποτελέσματα των αναλύσεων

Με αφορμή τη  διαρροή μικρής ποσότητας υγρών από τον Βιολογικό Καθαρισμό  Ιεράπετρας προς την ακτή, μίλησε στον Ηχώ 99,8 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.  Το γεγονός αυτό συνέβη κατά την διάρκεια συντήρησης μιας δεξαμενής του βιολογικού Ιεράπετρας μέσα από την οποία γίνονταν εργασίες απάντλησης υδαρούς αδρανοποιημένης άμμου προς την διπλανή δεξαμενή . Ο εύκαμπτος σωλήνας μεταφοράς έσπασε λόγο ελαττωματικού υλικού και λόγο της πίεσης εκτονώθηκε το ελεύθερο τμήμα του και μετακινήθηκε προς την πλευρά της βραχώδους ακτής που είναι δίπλα από την δεξαμενή με αποτέλεσμα να ύπαρξη εντοπισμένη διαρροή επιφάνειας περίπου 20μ2 στην ακτή.Η ακτή ευρίσκεται εντός της περιοχής που λόγο της νομικής προστασίας που διέπει την λειτουργία του ΒΚ απαγορεύεται η κολύμβηση το ψάρεμα και η αλιεία.

Αμέσως μόλις εντοπίστηκε η διαρροή σταμάτησε η άντληση του μίγματος καθαρού νερού και άμμου οπότε σταμάτησε και η διαρροή προς την ακτή . Η υπηρεσία προχώρησε  στις  προβλεπόμενες ενέργειες  καθώς και στη λήψη δειγμάτων θαλασσινού νερού. Υπήρξε δε συνεργασία και με το Λιμενικό.

Ακούστε εδώ τις δηλώσεις του κ. Μαστοράκη ο οποίος αναφέρεται και στα αποτελέσματα των αναλύσεων αλλά και στις βελτιωτικές παρεμβάσεις που έγιναν στον βιολογικό από τότε που ανέλαβαν. 

 Ακολουθεί συνέντευξη κ. Μαστοράκη: