Ρουμελιωτάκη: Η νήσος Χρυσή διατηρείται καθαρή παρά την μεγάλη επισκεψημότητα

11:19 π.μ. - Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
11:09 π.μ. - Πέμ, 02/19/2021
Image: Ρουμελιωτάκη: Η νήσος Χρυσή διατηρείται καθαρή παρά την μεγάλη επισκεψημότητα

Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει υπογράψει δημόσια σύμβαση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας αυτής και απομάκρυνση των απορριμμάτων με πλοίο από τη νήσο στο ΣΜΑ Ιεράπετρας, καθώς και καθαρισμό των χημικών τουαλετών

Ο Δήμος Ιεράπετρας, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του για τον καθαρισμό της Νήσου Χρυσής, έχει υπογράψει δημόσια σύμβαση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας αυτής και απομάκρυνση των απορριμμάτων με πλοίο από τη νήσο στο ΣΜΑ Ιεράπετρας, καθώς και καθαρισμό των χημικών τουαλετών.

hxonews

Η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο υπογράφηκε την 15-07-2021, με πεντάμηνη διάρκεια.

Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του εν λόγω εργολάβου παρακολουθείται από τη Διεύθυνση μας και το Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος σε τακτική βάση, τόσο με επιτόπιους ελέγχους, όσο και με την παρακολούθηση των δρομολογίων μεταφοράς των απορριμμάτων.

hxonews

Ο μέχρι στιγμής επιτόπιος έλεγχος έχει αποδείξει ότι ο εργολάβος ανταποκρίνεται αρκετά καλά στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η νήσος είναι σε πολύ καλή κατάσταση από άποψης καθαριότητας και περισυλλογής των απορριμμάτων, και όπου έχει υπάρξει ανάγκη του έχουν δοθεί οι σχετικές εντολές συμμόρφωσης με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

hxonews

Τελευταίος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον αν. πρ/νο του Τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος την 26-08-2021.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) δρομολόγια μεταφοράς απορριμμάτων από τη νήσο.

hxonews

Με εκτίμηση

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Ρουμελιωτάκη – Σκυβάλου Μαρία

hxonews
hxonews