Προσλήψεις από την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας

5:03 μ.μ. - Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
05:09 μ.μ. - Τρί, 06/03/2016
Image: Προσλήψεις από την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας

Ανακοίνωση

Από την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 38/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίστηκε η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 
Μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα καλυφθούν συνολικά πέντε (5) θέσεις εργατών (Υ.Ε.).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α (Δημοκρατίας 31 2 ος όροφος, τηλ. 2842340388) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να ενημερωθούν για τις προς πλήρωση θέσεις και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 13/6/2016 έως και Παρασκευή 17/6/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.