Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού από το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας

11:18 π.μ. - Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022
11:08 π.μ. - Παρ, 26/18/2022
Image: Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού από το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται

Προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού

Του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας) στη Μουσική Σχολή(Aρ. Άδ.4888/332/17-2-1986 Απόφαση  Υπουργείου Πολιτισμού  για  την  ίδρυση  της  Μουσικής  Σχολής), στη  στελέχωση  Μουσικών  Σχημάτων (Φιλαρμονική, Ορχήστρα, Χορωδίες κλπ.), στο Εικαστικό Εργαστήρι και στα  τμήματα  σκακιού  και  παραδοσιακών  χορών κλπ.  με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980,  για την πρόσληψη είκοσι (20) μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Eπίσης για  την  πρόσληψη  τεσσάρων(4) εικαστικών, ενός (1) δασκάλου σκακιού και  δύο  (2) δασκάλων  παραδοσιακών  χορών , ενός (1) δασκάλου  ρομποτικής, ενός (1) δασκάλου μοντάζ ψηφιακό  βίντεο- animation, δύο (2) δασκάλων  θεατρικής  αγωγής, ενός (1) δασκάλου μουσικoκινητικής, ενός(1) δασκάλου  φωτογραφίας, ενός(1) δασκάλου κοπτικής-ραπτικής, ενός(1) δασκάλου για  Ταε-Τσι  και ενός(1) δασκάλου μουσικής τεχνολογίας  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου  επί  ωρομισθίου, για  χρονικό  διάστημα  8  μηνών.

H Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι(36) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά (9) μήνες για  τους  μουσικούς, ενώ  για  οκτώ (8) μήνες  για  τους  εικαστικούς, για  τον  δάσκαλο  σκακιού,   τους  δασκάλους  παραδοσιακών  χορών, για  το  δάσκαλο  ρομποτικής, για  το  δάσκαλο  μοντάζ ψηφιακό  βίντεο- animation, για τους  δασκάλους θεατρικής  αγωγής, για  το δάσκαλο   μουσικoκινητικής, για το  δάσκαλο φωτογραφίας, για το δάσκαλο κοπτικής-ραπτικής, για το  δάσκαλο   Ταε-Τσι  και  για το δάσκαλο  μουσικής τεχνολογίας

Δείτε λεπτομέρειες εδώ:

http://www.ierapetra.gov.gr/npdd/koinopolitia/deltia