Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράπετρας

10:38 π.μ. - Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022
10:12 π.μ. - Παρ, 02/38/2022
Image: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράπετρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας

Ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενος/η ότι ο Δήμος Ιεράπετρας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

hxonews

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου

     Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

      Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

   Για πληροφορίες και κατάθεση έντυπων  αιτήσεων  ή αποστολή τους με email, μπορείτε να  απευθύνεστε :

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας:  

Τηλέφωνα :28423 40405   και 28423 40404

             Ταχ. Διεύθυνση: Ομηρείας 8, 4ος όροφος Ιεράπετρα 

                Email: kdvm.ierapetras@0448.syzefxis.gov.gr 

Στο Κέντρο Κοινότητας Ιεράπετρας 

               Τηλέφωνα: 28423 40400    28423 40401   28423 40427

               Ταχ. Διεύθυνση: Αναγνωστάκη 18 Ιεράπετρα 

               Email: kentrokoin@0448.syzefxis.gov.gr

 Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.