ΟΣΔΕ 2022: Από 25 Μαΐου οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον Μ. Πλατή

11:36 π.μ. - Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022
11:05 π.μ. - Παρ, 06/36/2022
Image: ΟΣΔΕ 2022: Από 25 Μαΐου οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον Μ. Πλατή

Ο υπεύθυνος της «AgroAναπτυξιακή» Μ. Πλατής στον ΗΧΩ

Εξαιτίας των λαθών και ελλείψεων του συστήματος εντοπισμού χωραφιών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των ΕΑΕ των δικαιούχων μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Τονίζουμε δε, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των ενισχύσεων και των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ ύψους 3 δις ευρώ ετησίως και ελέγχεται από την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω θα προκαλέσει οικονομικές συνέπειες στο σύνολο του αγροτικού κόσμου.

Με το σύστημα να μην λειτουργεί σωστά έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ημερομηνία της εκκίνησης για έναρξη κατάθεσης μέσω ΚΥΔ.

Ελπίζουμε, επειδή βλέπουμε πολλές διορθώσεις καθημερινά στο σύστημα, ότι από 25 Μαΐου θα ξεκινήσουμε.