Οι εκπαιδευτικοί για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ιεράπετρας

8:28 π.μ. - Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
08:03 π.μ. - Πέμ, 28/28/2019
Image: Οι εκπαιδευτικοί για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ιεράπετρας

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη»

Ανακοίνωση για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας  
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» χαιρετίζει την – έστω και μετά από ένα χρόνο – έναρξη της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας. Από την αρχή ο Σύλλογός μας υποστήριξε ότι η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή στα νηπιαγωγεία του Δήμου Ιεράπετρας είναι επαρκής για την εφαρμογή της δίχρονης όμως εξαιτίας της αρνητικής στάσης του Δημάρχου Ιεράπετρας δεν ξεκίνησε η εφαρμογή της από το σχολικό έτος 2018 – 2019. 
Παρόλο που ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έδειξε μια πιο διαλλακτική στάση, τελικά στη συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής δεν συνηγόρησε στην εφαρμογή της δίχρονης στο επόμενο σχολικό έτος 2019 -2020 δεσμευόμενος, όπως είπε, από προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως το Υπουργείο Παιδείας τελικά προχώρησε στην ένταξη και του Δήμου Ιεράπετρας στους συνολικά 298 δήμους σε όλη την Ελλάδα στους οποίους θα ξεκινήσει η εφαρμογή της από το επόμενο σχολικό έτος.  
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, «τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη στον ορισμό των ανωτέρω δήμων ήταν η θετική εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, η θετική άποψη των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η θετική άποψη των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις των κατά τόπους τριμερών επιτροπών». 
Συνολικά, από τους 325 δήμους της χώρας, με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 ο συνολικός αριθμός των δήμων εφαρμογής της θα ανέρχεται σε 298 δήμους. 
Η θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής είναι μία νίκη του κλάδου. Παλεύουμε πάνω από 30 χρόνια να θεσμοθετηθεί και χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η εφαρμογή της σε όλη την επικράτεια δημιουργεί νέες ανάγκες σε προσωπικό (νηπιαγωγοί, βοηθητικό προσωπικό), που πρέπει να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Η Γενική Γραμματέας
 
 
Γιάννης Πασπαράκης Μαρία Βασαρμίδου