Οι Δήμαρχοι του Λασιθίου ζήτησαν παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης

9:37 π.μ. - Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019
09:03 π.μ. - Κυρ, 10/37/2019
Image: Οι Δήμαρχοι του Λασιθίου ζήτησαν παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης

Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του περασμένου Απριλίου

Στα χέρια του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Γουλιδάκη είναι οι επιστολές των Δημάρχων, Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβού, Ιεράπετρας Θεοδ. Καλαντζάκη, Σητείας Γεωργ. Ζερβάκη και Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Στεφανάκη, οι οποίοι ζητούν από τον Περιφερειάρχη την λήψη απόφασης για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και για τους επόμενους 5 -6 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του περασμένου Απριλίου.
 
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ζητά παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ολόκληρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, επί ένα εξάμηνο, «ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα την 6η Απριλίου 2019».
 
Το ίδιο ζητά και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου: «Με την απόφαση του Γ. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 9-4-2019 κηρύχθηκε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εν λόγω κήρυξη έχει ισχύ για έξι μήνες, ήτοι έως και 7 Οκτωβρίου 2019. Με την παρούσα αιτούμαστε την παράταση της ανωτέρω κήρυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για επιπλέον διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, λόγω μη ολοκλήρωσης ων εργασιών και των έργων αποκατάστασης (οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις, δημόσια κτίρια κλπ.) καθ’ ότι οι καταστροφές από τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και η υποχώρηση του φαινομένου καθυστέρησε λόγω επιπλέον ακραίων καιρικών συνθηκών που κατ’ επανάληψη έπληξαν τον ορεινό μας Δήμο».
 
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θ. Καλαντζάκης αναφέρει στην επιστολή του: «Παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να παραταθεί η απόφαση του Γ. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας της 8-4-2019 με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, δεδομένου ότι οι λόγοι που την επέβαλαν, εξακολουθούν να υφίστανται. Οι επιπτώσεις από τις καταστροφές που υπέστη ο Δήμος μας, όσο και οι ιδιώτες, δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Πολλά από τα έργα που απαιτήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών δεν έχουν ολοκληρωθεί δεδομένου ότι οι καταστροφές αφορούν σε πάγιες εγκαταστάσεις σε όλη την έκταση του δήμου, με μεγάλο κόστος και το χρονικό διάστημα του ενός μηνός δεν επαρκεί».
 
Τέλος, ο Δήμαρχος Σητείας  Γ. Ζερβάκης, στην επιστολή με την οποία αιτείται παράταση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στο Δήμο Σητείας, αναφέρει, μεταξύ άλλων:  «Λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου μας, σε συνδυασμό με το εύρος των καταστροφών που έχουν υποστεί  εγκαταστάσεις και υποδομές τόσο δημόσιες  όσο και ιδιωτικές, είναι αναγκαίο να παραταθεί ο χρόνος κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στον ποταμό Παντέλη, στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού δικτύου του δήμου μας, με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, καθώς επίσης σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκονται εργολαβίες που αφορούν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου του δήμου μας. Μετά τα παραπάνω, ο Δήμος αιτείται την παράταση του χρόνου Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης για πέντε μήνες επιπλέον, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και εργασιών αποκατάστασης των καταστροφών που έχει υποστεί ο Δήμος μας».
 
anatolh.com