Οι αριθμοί του νέου Προϋπολογισμού - Ανάπτυξη 2,4% και ανεργία 19%

8:09 π.μ. - Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017
08:01 π.μ. - Τρί, 10/09/2017
Image: Οι αριθμοί του νέου Προϋπολογισμού - Ανάπτυξη 2,4% και ανεργία 19%

Μόνο υπό προϋποθέσεις η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Τις μακροοικονομικές προβλέψεις του προσχεδίου του προυπολογισμού του 2018 τις οποίες χαρακτηρίζει αισιόδοξες, αλλά εφικτές υπό την προυπόθεση ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα και θα δοθεί έμφαση στη μείωση της ανεργίας αποκαλύπτει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), δυό ημέρες πρόν από την κατάθεση του στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
 
 
Η κύρια παραδοχή του προσχεδίου του προυπολογισμού είναι ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί το 2018 με ρυθμό 2,4% (από 1,8% εφέτος) και η ανεργία θα υποχωρήσει στο 19% (από 20,5% εφέτος).
 
Οπως επισημαίνει το Συμβούλιο στην έκθεση του η οποία θα συνοδεύει το προσχέδιο προυπολογισμού "για το 2017 ο στόχος για ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ίσο με 1,8% θεωρείται αισιόδοξος. Για να επιτευχθεί απαιτείται μέσος όρος μεγέθυνσης τα επόμενα δύο τρίμηνα της τάξης του 3%. Ωστόσο εδραιώνεται πλέον η προσδοκία για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης το 2017. Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται το + 1,8% για το 2017, ο στόχος για
αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2018 θεωρείται μεν αρκετά φιλόδοξος, αλλά συνεπικουρούμενος μεταξύ άλλων από τον θετικό αντίκτυπο του 2017 είναι υπό προϋποθέσεις επιτεύξιμος.Κλειδί θα αποτελέσει η ροή επενδύσεων και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας".
 
Μάλιστα ο πρόεδρος του Παναγιώτης Κορλίρας επισημαίνει ότι "οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης και ιδίως των δημοσίων επενδύσεων το 2018, που αποτυπώνονται στο προσχέδιο, μόνο υπό προϋποθέσεις δεν θα σταθούν εμπόδιο στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει η ολοκλήρωση του προγράμματος εντός του 2018 και η αποκατάσταση της ομαλής χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς
χρηματαγορές".
 
Οπως είναι γνωστό το 2018 η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές δαπανών άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που προσδιορίστηκαν από το spending review στα υπουργεία Απασχόλησης, Πολιτισμού και Εσωτερικών όπου καταγράφεται μεγάλη σπατάλη. 
 
 
Για το 2018 εκτιμάται από το υπουργείο Οικονομικών ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα μειωθούν κατά 1,1% σε πραγματικούς όρους, κι αυτό είναι ένα γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με την κυβερνητική ρητορική περί αύξησης των επενδύσεων. 
 
Αυτό που επισημαίνει το ανεξάρτητο συμβούλιο είναι ότι "ο μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της διαρθρωτικής θέσης της χώρας είναι η ανεργία που παραμένει σε υψηλά επίπεδα".
 
 
Οι προβλέψεις για το 2018
 
 
-ΑΕΠ +2,4 
 
-Ιδιωτική κατανάλωση +1,4 
 
 
-Δημόσια κατανάλωση -0,2 
 
 
-Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου +12,6 
 
 
-Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών +4,7 
 
 
-Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών +4,4 
 
 
-Αποπληθωριστής ΑΕΠ +1,2 
 
 
-Απασχόληση (Σε εθνικολογιστική βάση) +1,7 
 
 
-Ποσοστό ανεργίας 19,0% 
 
 
 
Σχόλια για το 2018
 
1. Ιδιωτική κατανάλωση: Η αύξησή της κατά 1,4% διατηρείται στο επίπεδο της στοχοθεσίας του ΜΠΔΣ 2018 – 2021, αντιστοιχεί όμως σε μικρότερη αύξηση κατά απόλυτο μέγεθος, μιας και έχει προηγηθεί η επί τα χείρω αναθεώρηση της μεταβολής της για το 2017 (-0,2 εκατοστιαίες μονάδες) σε σχέση με το σενάριο του ΜΠΔΣ. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται ρεαλιστική λαμβανομένου υπόψη ότι το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους η ιδιωτική κατανάλωση είναι αυξημένη κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2018 αναμένεται να προέλθει κυρίως λόγω της σταθεροποίησης του οικονομικού κλίματος και της σταδιακής αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Ανασχετικό παράγοντα αποτελεί η δέσμευση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2018.
 
2. Δημόσια κατανάλωση: Η προβλεπόμενη μείωσή της το 2018 (-0,2%) οφείλεται σε αναθεώρηση της αύξησης του μεγέθους της το 2017, όπως προβλέπεται από το επικαιροποιημένο σενάριο του ΥΠΟΙΚ 
 
3. Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου: Η εκτιμώμενη υστέρηση το 2017 κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ, «διορθώνεται» με ανάλογη αύξηση το 2018. Η αύξηση των επενδύσεων το 2018 στηρίζεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και αφορά σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμός,
κατασκευές, κατοικίες κλπ)
 
Μολονότι η διόρθωση της πορείας των επενδύσεων στη χώρα μπορεί να δικαιολογείται από (α) την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (β) τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για συνεπή πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων
μέτρων του προγράμματος (γ) την προοπτική για αποκατάσταση της χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς αγορές εντός του 2018 και (δ) την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, εκφράζονται σοβαρές
επιφυλάξεις ως προς το ύψος και την ταχύτητα της «διόρθωσης» που αναμένεται στο σενάριο του ΥΠΟΙΚ.
4. Εισαγωγές – Εξαγωγές: Οι προβλέψεις για το 2018 αναθεωρούν προς τα πάνω το σενάριο του ΜΠΔΣ, περισσότερο για τις εισαγωγές (0,9 εκατοστιαίες μονάδες) παρά για τις εξαγωγές (0,3 εκατοστιαίες μονάδες). Οι προβλέψεις για το 2018 συνδυάζονται με τις επίσης προς τα πάνω αναθεωρημένες προβλέψεις για το 2017 (3,5 και 2,8 εκατοστιαίες μονάδες αύξηση σε σχέση με το ΜΠΔΣ για εξαγωγές και εισαγωγές, αντίστοιχα), οι οποίες αντανακλούν την αυξημένη δραστηριότητα που έλαβε χώρα στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας το α΄ εξάμηνο του 2017. Οι αναθεωρήσεις αυτές κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστικές, βασιζόμενες στο περαιτέρω «άνοιγμα» της
ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι χωρίς σημαντική βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος επαναφοράς των εξωτερικών ελλειμμάτων ή αύξησης μεριδίου εισαγωγών για μη παραγωγικούς σκοπούς (ενίσχυση κατανάλωσης), με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση, το αξιόχρεο και εν τέλει τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.
 
Πηγή: tovima.gr