Νέο συμβούλιο στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας

8:38 π.μ. - Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
08:06 π.μ. - Τετ, 03/38/2020
Image: Νέο συμβούλιο στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Στις 31-05-2020 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες στον ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ‘Η ΕΝΩΣΗ’ για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων σε Ελαιουργική, Κ.Σ.Ο.Σ. και σε Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανέδειξαν:

Πρόεδρος Δ.Σ……….. Δραγασάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ…... Δασκαλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

Γραμματέας Δ.Σ…….. Παπαδάκη Δέσποινα του Δημητρίου

Ταμίας Δ.Σ…………... Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ……………. Πουλούλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου