Νέο έντυπο Ε3: Σαρωτικοί έλεγχοι σε ελεύθερους επαγγελματίες

11:30 π.μ. - Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018
11:09 π.μ. - Δευ, 03/30/2018
Image: Νέο έντυπο Ε3: Σαρωτικοί έλεγχοι σε ελεύθερους επαγγελματίες

Οι... παγίδες

Μέσω του νέου εντύπου Ε3 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ηλεκτρονικό φακέλωμα τόσο των επαγγελματικών τραπεζικών τους λογαριασμών όσο και των δαπανών που θα εμφανίζονται ως επαγγελματικές.
 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ), προχώρησε στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του ν.4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων.
 
Στο νέο έντυπο ξεχωρίζουν οι κωδικοί για τη δήλωση των σειριακών αριθμών συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, για την δήλωση των στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και αναλυτική δήλωση των δαπανών που πραγματοποιούνται όπως για παροχές σε εργαζόμενους, πρόστιμα, αποσβέσεις κ.α.
 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τα στοιχεία που θα δηλώνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα γίνεται εκτεταμένη στατιστική επεξεργασία. Από αυτήν θα προκύπτουν οι μέσοι όροι εσόδων και δηλούμενων ανά κατηγορία δαπανών που εκπίπτουν. 
 
Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες που δηλώνει ένας επαγγελματίας ή επιχείρηση θα είναι σημαντικά αυξημένες από τον αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται τότε θα είναι πολύ πιθανό να κληθεί για φορολογικό έλεγχο. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν συμπεριληφθεί δυναμικοί πίνακες, όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λπ.).
 
Επίσης, περιλαμβάνεται πίνακας για την αναγραφή των μετόχων των ανώνυμων εταιρειών.
 
Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση.
 
 
 
Η νέα μορφή του Ε3 περιλαμβάνεται σε απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ., Γιώργος Πιτσιλής. Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η «κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης», στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή:
 
Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων, τονίζει η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωσή της.
 
 
 
 
in.gr