Μονάδες αφαλάτωσης σε Αλμυρό και Πλάκα σχεδιάζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου

8:47 π.μ. - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
08:11 π.μ. - Δευ, 19/47/2018
Image: Μονάδες αφαλάτωσης σε Αλμυρό και Πλάκα σχεδιάζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου

Σχεδιασμό για τη δημιουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης, προωθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Η πρώτη, για την οποία έχει ήδη γίνει αρκετή συζήτηση, είναι η μονάδα που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή της Πλάκας, με στόχο την «ανακούφιση» του δικτύου ύδρευσης της Ελούντας, αλλά και την εξασφάλιση ποσοτήτων νερού (1.000 κ.μ. ημερησίως) για τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ραγδαία αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής. Η δυσκολία για τη δημιουργία της μονάδας αυτής έγκειται στο πολύ υψηλό κόστος της γης, μιας και η ΔΕΥΑΑΝ θα πρέπει να αγοράσει μια έκταση περίπου 4 στρεμμάτων για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, όπου θα διανοίξει και γεώτρηση. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί περί τα τέλη του 2019 για να καλύψει τη σεζόν του 2020.
 
Η άλλη μονάδα, που για πρώτη φορά συζητείται, τοποθετείται στην έκταση που διαθέτει η ΔΕΥΑΑΝ δίπλα στο βιολογικό, στην περιοχή του Αλμυρού. Η δημιουργία της μονάδας αυτής, με στόχο την απόδοση 7.000- 8.000 κ.μ. αφαλατωμένου νερού ημερησίως,  είναι ακόμη στο επίπεδο της συζήτησης, μιας και η ΔΕΥΑΑΝ δίνει προτεραιότητα σε ένα πρόγραμμα διάνοιξης γεωτρήσεων, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ. Η διατιθέμενη για αφαλάτωση έκταση θα καθαριστεί μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες του ο εργολάβος του βιολογικού, αφού εκεί θα διανοιχθεί γεώτρηση και εκεί θα τοποθετηθούν οι «κόμπακτ» μονάδες που θα φιλτράρουν το νερό.
 
Τόσο η μονάδα αφαλάτωσης στην Πλάκα, όσο και στον Αλμυρό, θα λειτουργήσουν με μια φόρμουλα σύμπραξης με ιδιώτες επιχειρηματίες, στους οποίους θα παραχωρήσει γη και γεωτρήσεις, όπου θα εγκαταστήσουν με δική τους δαπάνη τα συστήματα αφαλάτωσης, και η ΔΕΥΑΑΝ θα αγοράζει απ’ αυτούς το αφαλατωμένο νερό, υπογράφοντας πολυετείς συμβάσεις.
 
Αν και η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, εγγύτερα προς τη λεκάνη των Λακωνίων θα απέδιδε νερό μικρότερης αγωγιμότητας, ο σχεδιασμός αυτός φαίνεται να προσκρούει στις ενστάσεις τις Διεύθυνσης Υδάτων που δεν επιτρέπει τη διάθεση των καταλοίπων-  αλμόλοιπου σε γεώτρηση για να καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα. Οπότε, η εγκατάστασή της πλησίον του βιολογικού θα επιτρέψει τη διάθεση του αλμόλοιπου αναμεμειγμένου με το νερό που διοχετεύεται μέσω αγωγού στη θάλασσα.
 
Το εγχείρημα με τις μονάδες αφαλάτωσης προβληματίζει, γιατί είναι σύνθετη η διαδικασία αδειοδοτήσεων τις οποίες, όπως διαφαίνεται, η ΔΕΥΑΑΝ, θα συμπεριλάβει στους όρους της σύμβασης που θα υπογράψει με τους αναδόχους.
 
 
anatolh.com