Μεταφορικό Ισοδύναμο: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 07/12

5:58 μ.μ. - Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
05:11 μ.μ. - Πέμ, 26/58/2020
Image: Μεταφορικό Ισοδύναμο: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 07/12

Νέα ημερομηνία

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 07/12/2020.