Μ. Λουτσέτης: Ο Κρητικός Βάτραχος στην Ιεράπετρα

8:48 π.μ. - Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
08:10 π.μ. - Πέμ, 17/48/2019
Image: Μ. Λουτσέτης: Ο Κρητικός Βάτραχος στην Ιεράπετρα

Ο Κρητικός βάτραχος είναι ένα από τα τρία ενδημικά είδη αμφιβίων της Ελλάδας, το οποίο απαντάται μόνο στο νησί της Κρήτης

Ο Κρητικός βάτραχος ζει κατά κανόνα σε μόνιμα ή εποχικά έλη, λίμνες γλυκού νερού και γενικά όπου υπάρχει γλυκό νερό (κανάλια αποστράγγισης, δεξαμενές, ρυάκια, φράγματα κλπ).
 
Στο Δήμο Ιεράπετρας τον συναντάμε στην ανοικτή δεξαμενή ύδρευσης της πόλης που είναι ανατολικά από τον Οικισμό Βαινιάς, 2 χιλιόμετρα βόρεια από τη πόλη της Ιεράπετρας.
 
Η αναπαραγωγή γίνεται την άνοιξη, και ο κάθε θηλυκός βάτραχος γεννά πάνω από 5.000 αυγά που τα εναποθέτει περιμετρικά της δεξαμενής. Ο χρόνος εκκόλαψης είναι μια εβδομάδα.
 
Επισκέψιμος χώρος για το κοινό, για παρακολούθηση της αναπαραγωγής, και για επιχειρηματικές ασχολίες.
 
 
Μανώλης Λουτσέτης
Γρα Λυγιά, 17-10-2019