Ξεκινά η ρύθμιση των κόκκινων δανείων παρά τις αντιρρήσεις

9:39 π.μ. - Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017
09:09 π.μ. - Σάβ, 09/39/2017
Image: Ξεκινά η ρύθμιση των κόκκινων δανείων παρά τις αντιρρήσεις

Εμμένει τελικά η κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις των αγροτικών φορέων, που ζητούν διάλογο μαζί της

- Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει - στη ρύθμιση των "κόκκινων" δανείων της πρώην ΑΤΕ με τον τρόπο στον οποίο έχει η ίδια καταλήξει, με τη συνεργασία του τραπεζικού συστήματος, χωρίς στην ουσία να εφαρμόζει το Νόμο 3259 του 2004, παρότι και τον επικαλείται.
 
Όπως έκαναν και οι προηγούμενες, έτσι και η σημερινή κυβέρνηση ανακοινώνει για τα "κόκκινα" δάνεια των αγροτών μια ρύθμιση οφειλών που έχει να κάνει με την πραγματική εμπορική αξία των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών και όχι με τη φιλοσοφία του νόμου: "Πήρες ένα ευρώ; Πλήρωσες δύο; Ξεχρέωσες"...
 
Βάσει ποιων όρων θα γίνει η ρύθμιση των "κόκκινων" δανείων της πρώην ΑΤΕ; Στο ερώτημα αυτό, σε συνέντευξή του, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης αναφέρει ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί πιθανότατα σε ένα τετράμηνο.
 
Η δήλωση του υπουργού
 
Αναλυτικότερα, η δήλωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει έως εξής:
 
«Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αποτελεί μια καινοτόμο πράξη προηγμένου νομικού πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανακούφιση χιλιάδων αγροτών επιχειρηματιών. Ουσιαστικά πρόκειται για σχέδιο που στηρίζεται πάνω στη βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτή προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών, των οποίων τα δάνεια υπάγονται στα λεγόμενα "κόκκινα" δάνεια. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει από τις 20 Σεπτεμβρίου και εκτιμώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου.
 
Όσο για τον τρόπο διαχείρισης, αναφέρω για παράδειγμα ότι, εάν ένας αγρότης έχει χρέος προς την τράπεζα ύψους 200.000 ευρώ και η πραγματική εμπορική αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αποτιμάται 100.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει το 90% της αξίας της περιουσίας του, δηλαδή θα διαγραφούν 110.000 ευρώ χρέους. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα δάνεια των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και των εταιρειών με σκοπό την εμπορία γεωργικών προϊόντων της πρώην ΑΤΕ Bank, των οποίων η διαχείριση διενεργείται από την Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., PQH.
 
Οι βασικοί άξονες του σχεδίου διευθέτησης των "κόκκινων" δανείων προβλέπουν την εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής, τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη, μειωμένη κατά ποσοστό 10%, και τον επανυπολογισμό και επαναπροσδιορισμό της οφειλής για όσους υπάγονται βεβαίως, σύμφωνα με το γνωστό νόμο "περί πανωτοκίων" του Ν. 3259/2004.
 
Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, την άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το ελληνικό Δημόσιο, ενώ η σχετική διαδικασία ουδόλως εμποδίζει αγρότη-κτηνοτρόφο ή συνεταιρισμό να ζητήσει να υπαχθεί και στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό του Ν. 4469/2007.
 
Κομβικό ρόλο στην ενημέρωση και στην αποστολή των αιτημάτων θα διαδραματίσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης-Ενημέρωσης Δανειολήπτη και η Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εταιρεία PQH).
 
Επιπλέον, με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΥΠΑΑΤ, απαλλάσσονται οι παραγωγοί από περιττά έξοδα και μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών. Έτσι, γίνεται εφικτή η συμμετοχή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, δίνοντας ουσιαστική διευκόλυνση σε αυτούς που αδυνατούσαν και αδυνατούν να λάβουν τραπεζική εγγυητική επιστολή».
 
 
Πηγή: neakriti.gr