Κάτω Χωριό: Απέχουν και καταγγέλλουν τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για αντιδημοκρατική συμπεριφορά

10:57 π.μ. - Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019
10:12 π.μ. - Δευ, 02/57/2019
Image:  Κάτω Χωριό: Απέχουν και καταγγέλλουν τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για αντιδημοκρατική συμπεριφορά

Δείτε εδώ την καταγγελία των Τοπικών Συμβούλων

Τα μέλη του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Χωριού που υπογράφουμε το παρόν ανακοινώνουμε ότι απείχαμε από την αναβληθείσα συνεδρίαση της Παρασκευής 29/11/2019 σε ένδειξη διαμαρτυρία για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τον πρόεδρο Εμμ. Πυργιωτάκη και την δημοτική αρχή της Ιεράπετρας.


Με τις πρακτικές αυτές επιδιώκεται να περιοριστεί σε διακοσμητικό στοιχείο ο ρόλος του συμβουλίου και των μελών του και να εκτελούνται απλώς οι εντολές της παράταξης που εκπροσωπεί ο πρόεδρος. Εντολές που πολλές φορές είναι αντίθετες με την βούληση και το συμφέρον των πολιτών και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση παραταξιακών συμφερόντων και της εκλογικής πελατείας.


Τα παραδείγματα είναι πολλά και αναφέρουμε μόνο λίγα:


Αρνήθηκαν την κατανομή των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος για το συμβούλιο και όταν έγινε πρόσκληση από τους συμβούλους για συνεδρίαση με το θέμα αυτό ο πρόεδρος αρνήθηκε να παραλάβει την πρόσκληση και επικαλέσθηκε προγραμματισμένη νοσηλεία ώστε να απουσιάζει. Η γραμματεία δε δεν εκτέλεσε νομίμως την πρόσκληση με συνέπεια η συνεδρίαση να αναβληθεί.Τα ερωτήματα και τα αιτήματα του τοπικού συμβουλίου προς την δημοτική αρχή δεν προωθούνται από τον πρόεδροι δε αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου  δεν λαμβάνονται υπόψιν και δεν εκτελούνται παρά μόνον αν είναι αρεστές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σχεδόν δύο μήνες μετά, τα μέλη δεν δεν έχουμε δει και υπογράψει το πρακτικό της μοναδικής μέχρι τώρα συνεδρίασης.Πρόσφατα σύμβουλος έγινε δέκτης απειλών από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου,  δεν ήτο ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική φορά, και παρότι καταγγέλθηκε εγγράφως προ 15 ημερών ακόμα δεν έχουμε λάβει, όχι μόνο απάντηση αλλά ούτε κάν, αριθμό πρωτοκόλλου!


Και πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τα σημερινά μέλη του τοπικού συμβουλίου υπήρξαν παράνομες πρακτικές  και παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας  που προκάλεσαν την αγανάκτηση ακόμα και μέλους της πλειοψηφούσας παράταξης που υπογράφει την παρούσα ανακοίνωση. Δεν καταγγέλθηκαν για να μην οξυνθεί το κλίμα και δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις. Αυτό εκλήφθηκε ως αδυναμία.


Αποτέλεσμα όλων αυτών, και παρά την καλή πίστη και την διάθεση συνεργασίας που επιδείχθηκε, είναι να επιδιώκεται η δημιουργία κλίματος έντασης και διχασμού μεταξύ των χωριών της κοινότητας, των πολιτών καθώς και στο τοπικό συμβούλιο. Είναι φανερό ότι με αυτές τις προϋποθέσεις  δεν μπορούμε να επιτελέσουμε το έργο για το οποίο οι πολίτες μας εξέλεξαν. Η ευθύνη για αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον πρόεδρο και την παράταξη που εκπροσωπεί.


Για τους παραπάνω λόγους:


Απείχαμε συμβολικά από την πρόσφατη συνεδρίαση.Εκδίδουμε την παρούσα ανακοίνωση ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.Το επόμενο διάστημα θα ενημερώσουμε τις παρατάξεις για τα τεκταινόμενα στην κοινότητα.Ζητάμε την συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο της Ιεράπετρας.


Οι υπογράφοντες σύμβουλοι


Αντώνης Ελευθεράκης, Γιώργος Τομαδάκης, Μιχάλης Φεργαδάκης