Καθαρίζουμε το Μύρτος την Κυριακή 26 Ιανουαρίου

8:45 π.μ. - Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
08:01 π.μ. - Πέμ, 23/45/2020
Image: Καθαρίζουμε το Μύρτος την Κυριακή 26 Ιανουαρίου

Είστε καλεσμένοι όλοι!

Σημείο συνάντησης οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης στο ποταμό στις 09:00, είστε καλεσμένοι όλοι!! - We will meet at blue recylcing bins along the river, everybody is invited!!

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα MirtosCrete