Κατάργηση του τέλους εισόδου για νέα φάρμακα ζητούν οι εταιρίες

9:36 π.μ. - Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018
09:08 π.μ. - Κυρ, 05/36/2018
Image: Κατάργηση του τέλους εισόδου για νέα φάρμακα ζητούν οι εταιρίες

Την απόσυρση του μέτρου του τέλους εισόδου 25% στα καινοτόμα φάρμακα ζητά το PhRMA Innovation Forum που εκπροσωπεί 23 φαρμακευτικές εταιρίες στη χώρα μας

«Το μέτρο του 25% είναι ξεκάθαρα αποτρεπτικό για μια νέα γενιά φαρμάκων, τα οποία, σε συνδυασμό με την επιβολή ολοένα και αυξανόμενων rebates και clawback, καθίστανται μη βιώσιμα για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά», υποστηρίζει το PhRMA Innovation Forum
 
Την απόσυρση του μέτρου του τέλους εισόδου 25% στα καινοτόμα φάρμακα που έχει επιβληθεί δια του νόμου 4472 από τον περσινό Μάιο, ζητά το PhRMA Innovation Forum που εκπροσωπεί 23 φαρμακευτικές εταιρίες στη χώρα μας.
 
Επιχειρώντας μια αποτίμηση της εφαρμογής του μέτρου έναν χρόνο τώρα το PhRMA Innovation Forum σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «η τάση εισαγωγής νέων φαρμάκων στην ελληνική αγορά βαίνει φθίνουσα, με απειλητικές επιπτώσεις για την υγεία των Ελλήνων ασθενών».
 
Επικαλείται μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν προϊόντα για τα οποία, ενώ έχει ληφθεί η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα Τιμολόγησης στην Ελλάδα, ενώ αρκετά από αυτά τα οποία έχουν λάβει τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκδοθείσες Θετικές Λίστες.
 
«Το μέτρο του 25% είναι ξεκάθαρα αποτρεπτικό για μια νέα γενιά φαρμάκων, τα οποία, σε συνδυασμό με την επιβολή ολοένα και αυξανόμενων rebates και clawback, καθίστανται μη βιώσιμα για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά», υποστηρίζει το PhRMA Innovation Forum.
 
Κάνοντας λοιπόν τον πρώτο απολογισμό, ένα χρόνο μετά, την επιβολή του τέλους εισόδου 25% στα νέα φάρμακα το συλλογικό όργανο των 23 φαρμακευτικών εταιρειών λέει ότι δεν ωφέλησε κανέναν (ασθενείς, πολιτεία, φαρμακευτικές επιχειρήσεις), δεν είχε το προσδοκώμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και λειτουργεί  αποτρεπτικά στο να έρθουν νέα φάρμακα στην Ελλάδα
 
«Καλούμε λοιπόν την Πολιτεία, ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση να κάνει απολογισμό του τι (δεν) απέδωσε το 25%, να αναθεωρήσει και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. Εξάλλου, η επικείμενη έναρξη της λειτουργίας του οργανισμού ΗΤΑ ακυρώνει τους λόγους για τους οποίους αυτό το μέτρο νομοθετήθηκε εξ αρχής. Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για το δίκαιο αίτημα απόσυρσής του, μια κίνηση η οποία θα αποτελέσει εκτός των άλλων και ένα ξεκάθαρο μήνυμα επενδυτικότητας προς το διεθνές περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση
 
 
 
in.gr