Καλαμαύκα: Συζήτηση για το παράνομο κλείσιμο του δρόμου από πολίτη

1:42 μ.μ. - Τρίτη, 17 Απριλίου 2018
01:04 μ.μ. - Τρί, 17/42/2018
Image: Καλαμαύκα: Συζήτηση για το παράνομο κλείσιμο του δρόμου από πολίτη

Ένα από τα θέματα της συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 19 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1. Τοιχίο αντιστήριξης στη περιοχή Πλαγιάδα του κ.  Δελημπαλταδάκη Μιχαήλ και παράνομο κλείσιμο του δρόμου από τον ίδιο.
2. Επανεξέταση παράνομων στενεμάτων δρόμων από Νάστου Καλλιόπη και Δελημπαλταδάκη Ιωάννη.
3. Προσφορά μαρμάρων από τον κ. Χρυσοφάκη Αντώνη για κατασκευές στο νέο κοιμητήριο. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καλαμαύκας
 
Ψυλλινάκη-Μπιλανάκη Ειρήνη