Καλαμαύκα | Συζήτηση για παράνομο κλείσιμο δρόμου από πολίτη

9:05 π.μ. - Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018
09:08 π.μ. - Κυρ, 05/05/2018
Image: Καλαμαύκα | Συζήτηση για παράνομο κλείσιμο δρόμου από πολίτη

Ένα από τα θέματα της Συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας της Καλαμαύκας

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 9 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
1. Τοιχίο αντιστήριξης στη περιοχή Πλαγιάδα του κ. Δελημπαλταδάκη Μιχαήλ και παράνομο κλείσιμο του δρόμου από τον ίδιο.
2. Επανεξέταση παράνομων στενεμάτων δρόμων από Νάστου Καλλιόπη και Δελημπαλταδάκη Ιωάννη.
3. Προσφορά μαρμάρων από τον κ. Χρυσοφάκη Αντώνη για κατασκευές στο νέο κοιμητήριο.
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καλαμαύκας
Ψυλλινάκη-Μπιλανάκη Ειρήνη