Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Λασίθι

8:55 π.μ. - Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
08:06 π.μ. - Κυρ, 02/55/2019
Image: Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Λασίθι

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου

Στα πλαίσια της δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, έγινε προσπάθεια ενοποίησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης. Η ενοποίηση, που θα δημιουργούσε ένα μεγάλο και δυναμικό πανεπιστήμιο στο νησί, δεν προχώρησε, όπως σε άλλες περιοχές της χώρας, λόγω της άρνησης του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μια άρνηση που υπαγορεύτηκε από συντεχνιακούς και μικροπολιτικούς λόγους. Δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες, η πολυδιάσπαση θα συνεχιστεί, με τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα στο νησί.
Αυτό έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα και με το ομόφωνο πόρισμα της Επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα καλύτερα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας, να αναβαθμιστεί μόνο του σε Πανεπιστήμιο, ώστε να διατηρήσει και την υψηλή προτίμηση που έχει από τους υποψήφιους φοιτητές.
Με τον ανασχεδιασμό των σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, πρέπει να γίνει ουσιαστική προσπάθεια να καλυφθεί το μεγάλο έλλειμμα του νομού Λασιθίου ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Ένα έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την έλλειψη σχεδιασμού των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και από τις πρόχειρες λύσεις που δόθηκαν κατά καιρούς. 
Η κατάσταση επιδεινώθηκε με το εκτρωματικό σχέδιο “Αθηνά” του κ. Αρβανιτόπουλου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, που με πρόχειρο τρόπο και κριτήρια πελατειακά και μικροπολιτικά, έκλεισε και το ΤΕΙ που λειτουργούσε στην πόλη της Ιεράπετρας και το ένα από τα δύο τμήματα του Αγίου Νικολάου. Οι υποσχέσεις για δημιουργία άλλου τμήματος στην Ιεράπετρα ήταν χωρίς αντίκρυσμα, όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις του επόμενου Υπουργού Παιδείας κ. Λοβέρδου σχετικά με τις ενέργειες του για τη δημιουργία του. Ούτε λεφτά, ούτε προσωπικό, ούτε σύμφωνη γνώμη του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του ΤΕΙ  Κρήτης για το προεδρικό διάταγμα 104/2013 (σχέδιο Αθηνά):  “...Αυτό έγινε γνωστό στη διοίκηση του ιδρύματος μετά την έκδοση του ΠΔ από τα ΜΜΕ, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με το Ίδρυμα”.  Αυτό θα πει σχεδιασμός. Μια εύκολη υπόσχεση για να περιορίσει τις αντιδράσεις.
Σήμερα, με σχέδιο και πολιτική βούληση, αυτή η μακρόχρονη αδικία που έχει υποστεί ο νομός Λασιθίου πρέπει να σταματήσει. 
Ο νομός Λασιθίου, έχει οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και στον διεθνή ανταγωνισμό. Σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες πρωτοπορεί σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη ή και ολόκληρη τη χώρα. Ο τουρισμός (μαζικός και εναλλακτικός), η θερμοκηπιακή παραγωγή, το ποιοτικό λάδι, η μεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά αλλά και το φυσικό περιβάλλον, είναι τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο αν αξιοποιήσουν την έρευνα και την εκπαίδευση. Αλλά και η πολυκεντρικότητα, που παρουσιάζεται σαν μειονέκτημα που προκαλεί πολυδιάσπαση των ιδρυμάτων, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την μεγάλη ανάπτυξη των νέων μορφών επικοινωνίας και τη συντόμευση των αποστάσεων, και να μετατραπεί σε πλεονέκτημα καθώς προσφέρει άμεση σύνδεση και επαφή των πανεπιστημιακών και ερευνητικών δομών με την κοινωνία.
 
Αυτή την ανάγκη την έχει απόλυτα κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πιστεύουμε ότι, στο μέτρο του δυνατού, θα προσπαθήσει να την καλύψει.
 
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι είναι:
 
Να λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες δομές και να τις αναβαθμίζει σε πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών.
Να συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του νομού, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυκεντρικό χαρακτήρα του.
Να τις προσαρμόσει στις παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και να αναπτύξει νέες, που λείπουν από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κρήτη.
Να τις εντάσσει σε ενιαίο σχεδιασμό και να μην έχουν επικάλυψη με άλλα τμήματα στην Κρήτη, ώστε να είναι βιώσιμες τόσο ακαδημαϊκά όσο και εκπαιδευτικά. 
Να προωθεί τις συνέργειες των επιμέρους τμημάτων στο νομό, ώστε να προωθείται η βιωσιμότητα και να αμβλύνονται τα όποια μειονεκτήματα.
Να αξιοποιεί τους νέους θεσμούς έρευνας και κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής, ώστε να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, βασισμένου στην γνώση και στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
 
Οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς πρέπει να αναδείξουν τις ανάγκες τους, τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση – κατάρτιση, και να διακηρύξουν την διάθεσή τους, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, να στηρίξουν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό.
Είναι η ευκαιρία, μακρυά από τοπικιστικούς ανταγωνισμούς και μικροκομματικές αντιπαραθέσεις να βάλουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο νομό μας και να σταματήσει πια αυτή η μακρόχρονη αδικία.
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ