Ιεράπετρα: «Μακροχρόνιες επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην αύξηση νοσηρότητας και στο περιβάλλον»

9:09 π.μ. - Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017
09:11 π.μ. - Σάβ, 04/09/2017
Image: Ιεράπετρα: «Μακροχρόνιες επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην αύξηση νοσηρότητας και στο περιβάλλον»

2η Επιστημονική Διημερίδα για τα Φυτοφάρμακα το Σάββατο 29 και τη Κυριακή 30 Απριλίου